Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 29/8, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phương hướng, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội làm tiền đề để phát triển.

Phát huy nội lực, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với tăng năng suất lao động và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường.

Xây dựng Nghi Lộc trở thành địa phương có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh; trở thành một trong những huyện phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Nghi Lộc đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 mũi đột phá phát triển. Trong đó, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường công tác đối ngoại, thu hút đầu tư; huy động tốt các nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.

Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Phạm Bằng

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiểu việc, có kỹ năng, phương pháp làm việc và tinh thần phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện trên địa bàn.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Quang – Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc cho rằng, thành công của Đại hội là sự hội tụ sức mạnh trí tuệ, niềm tin và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện nhà hãy đem hết nhiệt tình cách mạng, một lòng hướng về Đảng kính yêu, cùng nhau biểu thị quyết tâm, ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất để xây dựng quê hương Nghi Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Nghi Lộc cần phát huy lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững

Nghi Lộc cần phát huy lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, Nghi Lộc nằm trong cực tăng trưởng của tỉnh, trên địa bàn đã và đang triển khai nhiều dự án, chương trình phát triển kinh tế quan trọng. Vì thế, huyện cần phát huy lợi thế để phát triển nhanh, bền vững.

Các tin khác