Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. ​

Tiếp tục phiên làm việc, vào chiều 4/8, các đại biểu tiếp tục thảo luận sôi nổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trên địa bàn; thông qua tổng hợp góp ý tại Đại hội các dự thảo: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX…

Đại hội đã bầu 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Châu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Châu đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Vi Văn Hanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Vương Quang Minh được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lô Thanh Luận và Nguyễn Thanh Hoài được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện sự thống nhất trên các lĩnh vực, các vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, về đánh giá tình hình, rút ra được những kinh nghiệm quý báu, bổ ích, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá của Đảng bộ trong thời kỳ mới.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động nội lực, thu hút ngoại lực. Bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đưa Quỳ Châu phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết xây dựng 25 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021 – 2025 đạt 9 - 10%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 từ 40 đến 45 tỷ đồng.

Tổng đầu tư toàn xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 là 2.070 tỷ đồng. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 3 xã. Diện tích trồng rừng hàng năm từ 1.500 đến 1.700 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 từ 75% đến 76%. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 2- 3%.

Đồng chí Vương Quang Minh – tân Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Vương Quang Minh – Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu cho rằng, kết quả thành công của đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển Quỳ Châu trong thời gian tới.

Để hoàn thành được Nghị quyết Đại hội, đòi hỏi tập thể cấp ủy và mỗi đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện phải có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao trong nhận thức cũng như hành động.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương, nêu cao tinh thần tự chủ, sáng tạo, huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Quỳ Châu phát triển bền vững.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Quỳ Châu phát triển bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Quỳ Châu phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, Quỳ Châu nằm trong vành đai kinh tế Phủ Quỳ, là vệ tinh của trung tâm kinh tế vùng Tây Bắc. Với những điều kiện thuận lợi, Quỳ Châu cần tiếp tục phấn đấu phát triển bền vững.

Các tin khác