#bến thủy nội địa

10 kết quả

Sớm quy hoạch, cấp phép mỏ cát sỏi trên sông Lam

Sớm quy hoạch, cấp phép mỏ cát sỏi trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Đến nay, những vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trên sông Lam đã được chấn chỉnh. Tuy nhiên, để không tái diễn các vi phạm; ổn định nhu cầu xã hội về vật liệu xây dựng; đảm bảo việc làm thu nhập của người lao động… các cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thẩm định, quy hoạch cấp phép mỏ, bến thủy nội địa.