Bí thư Tỉnh ủy: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

(Baonghean) - Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ.

Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và cách triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Bộ Chính trị yêu cầu các cấp, các ngành cần cụ thể hóa, sát với tình hình thực tế để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống có hiệu quả. Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tư tưởng chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi với chuyên gia nước ngoài làm việc tại Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam. Ảnh: Cảnh Nam

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Trước hết, phải xác định rằng, việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là để từng cán bộ, đảng viên, từng tổ chức Đảng phải đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự nhìn nhận, nhận diện cho được những hạn chế, khuyết điểm của mình để tự sửa chữa, khắc phục. Chúng ta cần khuyến khích sự tự giác của đảng viên, hoan nghênh những người tự sửa chữa được khuyết điểm, hạn chế của mình, nhưng phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, không có ý thức sửa chữa khuyết điểm.

Đi đôi với việc kiểm điểm cần thực hiện chặt chẽ công tác phát triển đảng theo hướng đảm bảo chất lượng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, yêu cầu đảng viên thường xuyên cập nhật về lý luận chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Một góc Thành phố Vinh. Ảnh: Sỹ Minh

Trên tinh thần đó, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì cùng các cơ quan chức năng xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kế hoạch triển khai trong toàn tỉnh.

Nguyên tắc là thực hiện từ trên xuống, cấp trên cần thực hiện nghiêm túc, làm gương cho cấp dưới và tiến hành đến cấp chi bộ. Chúng ta thực hiện khẩn trương, nhưng phải chuẩn bị chu đáo, kiểm điểm thực sự chất lượng, hiệu quả. Nơi nào không kiểm điểm đạt yêu cầu, đồng chí được phân công chỉ đạo và tổ công tác có thể yêu cầu dừng và chuẩn bị lại.

Phóng viên: Thực hiện tính tiên phong gương mẫu, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ủy viên đã tổ chức kiểm điểm, vậy kết quả như thế nào, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy? 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gương mẫu kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từng đồng chí đã kiểm điểm theo 27 biểu hiện được Trung ương nêu, tự nhận diện những khiếm khuyết của mình. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về bản tự kiểm điểm của từng cá nhân, có liên hệ tới các vấn đề thuộc lĩnh vực mà mỗi đồng chí phụ trách. Trên tinh thần kiểm điểm rất nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua các giải pháp khắc phục của tập thể và cá nhân từng đồng chí. Kết quả kiểm điểm được báo cáo xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và báo cáo Trung ương. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh báo cáo với đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quán triệt kế hoạch thực hiện đến các Đảng bộ trực thuộc, phân công các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm. Công tác kiểm điểm sẽ được tiến hành thận trọng ở từng cấp. Khi phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng các biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, làm rõ và xử lý.

Phóng viên: Vậy đối với cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng cấp dưới, cách làm có thực hiện theo quy trình như Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện không, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và gợi ý kiểm điểm dựa trên những tồn tại hạn chế được Ban Chấp hành đánh giá trong các báo cáo tổng kết, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm. Các cấp thực hiện theo nguyên tắc chung, cấp trên chỉ đạo và gợi ý kiểm điểm đối với cấp dưới.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cần đề cao tinh thần tự giác, tự chịu trách nhiệm và có sự chỉ đạo, giám sát của cấp trên. Cấp ủy cấp trên không làm thay, nhưng có trách nhiệm chỉ đạo cấp dưới thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, chất lượng.

Một góc xã Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn. Ảnh: Sỹ Minh.

Phóng viên: Vậy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo như thế nào để vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhấn mạnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Đối với cá nhân, người đứng đầu phải kiểm điểm trước, sau đó mới kiểm điểm các đồng chí còn lại. Với tuần tự như vậy, rất cần sự gương mẫu, nghiêm túc của người đứng đầu trong quá trình thực hiện. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới kết quả kiểm điểm. Yêu cầu tiếp theo là phải phát huy dân chủ thực sự, đấu tranh với những cái xấu trên tinh thần xây dựng, để giúp đồng chí mình sửa chữa.

Đồng chí nào không có ý thức sửa chữa, vi phạm nghiêm trọng thì kiên quyết xử lý. Trong quá trình kiểm điểm, cấp ủy cấp trên sẽ đánh giá, nhận xét công tác chuẩn bị, chất lượng kiểm điểm và kết luận “Đạt yêu cầu” hay “Chưa đạt yêu cầu”. Những tập thể, cá nhân kiểm điểm chưa đạt yêu cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức lại hội nghị kiểm điểm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao đổi với thế hệ trẻ Nghệ An về tinh thần xung kích, sáng tạo, thi đua lập thân, lập nghiệp.

Phóng viên: Thời gian tới, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tập trung chỉ đạo trọng tâm những nội dung gì để đạt được những yêu cầu đặt ra, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là phải nhận diện được trong mỗi tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hay không? Nếu có thì mức độ ra sao? Mục tiêu quan trọng nhất của Nghị quyết phải tạo ra chuyển biến tích cực của mỗi tập thể và cán bộ, đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thị xã biển Cửa Lò chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh tư liệu.

Trên cơ sở nhận diện được những hạn chế, khuyết điểm, phải đề ra được giải pháp để khắc phục hiệu quả đối với từng tập thể, cá nhân và phải thực hiện cho được. Hàng năm các cấp ủy Đảng sẽ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đó và mức độ tiến bộ của mỗi tập thể, cá nhân.

Trên tinh thần đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ phải nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch triển khai; thực hiện theo đúng tinh thần, quan điểm của Trung ương và của tỉnh. Mục tiêu là khi hoàn thành thực hiện kiểm điểm Trung ương 4 (khóa XII) không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội mà ngược lại còn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ hơn, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

P.V (Thực hiện)