Bí thư Tỉnh ủy: TP Vinh cần thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước về quản lý đô thị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, TP Vinh cần thực hiện nghiêm chủ trương của thành phố và pháp luật của Nhà nước trong quản lý đô thị tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015 -2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đạt được những kết quả quan trọng.

Đánh giá những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh: "Những kết quả đạt được chưa xứng tầm đô thị loại I, các yếu tố trung tâm vùng hình thành còn chậm; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn có mặt yếu kém”.

Ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Dự hội nghị có đồng chí: Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đánh giá: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến phong trào chung và uy tín của Đảng, chính quyền.

Trên cơ sở những mặt được, mặt còn hạn chế, tại hội nghị, tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo 27 biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ và trong tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã kiểm điểm trong công tác quản lý Nhà nước về đô thị trên địa bàn theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, không giấy phép trong xây dựng cơ bản; việc xử lý các vi phạm trong thực tiễn vẫn còn tình trạng nể nang…

Đánh giá Đảng bộ TP.Vinh là Đảng bộ rất quan trọng của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhận xét, báo cáo kiểm điểm của tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh chi tiết, toàn diện, thẳng thắn, trách nhiệm, đạt yêu cầu kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đặc biệt thông qua kiểm điểm điều quan trọng là đã thể hiện được sự thay đổi nhận thức về cách tiếp cận các vấn đề, qua đó để cố gắng hơn trong thực hiện cũng như tự giác khắc phục.  

Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá, từng cá nhân trong góp ý kiểm điểm tập thể, góp ý cho cá nhân khác trong Ban Thường vụ Thành ủy thể hiện sự chân thành, tính xây dựng, trí tuệ, ngắn gọn, sâu sắc, đúng các vấn đề còn hạn chế, yếu kém.

Ghi nhận chất lượng kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và cho đây là tiền đề quan trọng để  xây dựng Đảng bộ, trước hết là Ban Thường vụ Thành ủy mạnh lên, đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn và lãnh đạo hiệu quả hơn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải lan tỏa được tinh thần kiểm điểm của Ban Thường vụ ra các tập thể cấp dưới.

“Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh khi đi chỉ đạo kiểm điểm ở cấp cơ sở mang tinh thần này giúp cho các cơ sở kiểm điểm tốt”, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Vào vấn đề cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh bổ sung bản kiểm điểm tập thể và cá nhân về những vấn đề tự kiểm điểm tại hội nghị để làm sâu sắc hơn vấn đề.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Vinh nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại, thậm chí có những vấn đề yếu kém của mỗi người và lĩnh vực phụ trách. “Từ những bài học kinh nghiệm, hạn chế rút ra, trận trọng đề nghị các đồng chí tiếp thu cả ý kiến của đồng chí mình và đề ra giải pháp cho mình, làm cho bản thân và lĩnh vực phụ trách tốt lên”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Đối với kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đề cao sinh hoạt chính trị, nâng cao nhận thức, giúp nhau quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; giáo dục cán bộ, đảng viên và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh tư tưởng lệch lạc.

Cùng với đó, Thành phố Vinh phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, trong đó cần nghiên cứu các giải pháp để thu hút cán bộ tốt, cán bộ giỏi về làm việc ở các phòng, ban và tăng cường xuống cấp cơ sở, nhất là ở những phòng ban cốt yếu và những cơ sở còn yếu kém; với đội ngũ cán bộ sẵn có cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về pháp luật.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu cán bộ phải gần dân, sát dân, nhất là đối với cán bộ cấp cơ sở phải thực sự sát dân. Đối với cán bộ sai phạm đề nghị xử lý nghiêm trên tinh thần đúng, chặt chẽ, không nóng vội nhưng phải kiên quyết để giáo dục, răn đe; ngược lại cán bộ có tiến bộ, cán bộ tốt phải khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở TP.Vinh còn phổ biến. Ảnh tư liệu.
Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở TP.Vinh còn phổ biến. Ảnh tư liệu.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong đó cần luân chuyển cán bộ giỏi, cán bộ nguồn về cơ sở để cán bộ trưởng thành và cũng giúp cơ sở; Thường trực Thành ủy phải đôn đốc để các đồng chí phụ trách cở sở theo dõi, giúp cơ sở tiến bộ; có giải pháp đột phá về cán bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải quán triệt tinh thần lắng nghe, tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết bức xúc của nhân dân theo đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, song phải có tình, có lý trong khuôn khổ của pháp luật.

Đối với kiểm điểm cá nhân, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với phần kiểm điểm của các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và đánh giá nghiêm túc, không né tránh, đều tiếp cận và nhận trách nhiệm với vấn đề đưa ra, đồng thời có trách nhiệm giải trình và đề ra giải pháp.

Về vấn đề quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đô thị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP. Vinh cần chú ý quy hoạch, quản lý, thực hiện tốt; thực hiện nghiêm chủ trương của thành phố và pháp luật của Nhà nước trong quản lý đô thị; phải giải quyết các vấn đề hạn chế được nêu ra, chú ý đến trách nhiệm, trình độ của các cơ quan tham mưu; phát hiện và khắc phục yếu kém trong quản lý đô thị; tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người dân hiểu chế độ chính sách trong quản lý đô thị; trong xử lý các vấn đề phát sinh phải nắm chắc pháp luật, xử lý có nguyên tắc, có tình, có lý nhưng đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kết luận Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ kiểm điểm nghiêm túc, chất lượng, đạt yêu cầu./.

Thành Duy

Tin mới

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

(Baonghean.vn) - Để chủ động ứng phó với diễn biến nguy hiểm của cơn bão Noru (bão số 4), ngày 26/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Trung đoàn 764, Trung đội vận tải.
Tiểu thương Cảng cá Cửa Hội khẩn trương mua bán trước ngày bão số 4 đổ bộ

Tiểu thương Cảng cá Cửa Hội khẩn trương mua bán trước ngày bão số 4 đổ bộ

(Baonghean.vn) - Dù có tin báo bão nhưng theo các tiểu thương, thường thì trước và sau bão, các thuyền đánh cá vẫn hay trúng lớn, chủ yếu là các loại cá bạc má, cá thu, tôm he. Do vậy, trước khi cơn bão số 4 đổ bộ, các hoạt động kinh doanh, buôn bán hải sản tại cảng cá Cửa Hội diễn ra hết sức hối hả.
Nghệ An: Rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ Đông trước mưa lớn

Nghệ An: Rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ Đông trước mưa lớn

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tại nhiều địa phương đã hoàn thành thu hoạch lúa hè thu và đang triển khai sản xuất vụ Đông theo đúng tiến độ, kế hoạch. Trước thông tin bão Noru đang tiến gần về đất liền, dự báo mưa lớn sau hoàn lưu bão, để bảo đảm an toàn cho cây trồng vụ Đông, các địa phương đã rốt ráo chỉ đạo các phương án ứng phó.
Cô gái trẻ khởi nghiệp từ 7 triệu đồng trở thành CEO Spa thẩm mỹ

Câu chuyện khởi nghiệp từ 7 triệu đồng của CEO 9X ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Câu chuyện về hành trình vạn dặm, với nghị lực phi thường vượt lên thất bại để viết nên ước mơ của cô gái sáng lập thương hiệu Spa thẩm mỹ Phương Thảo Academy, đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ sống trọn vẹn vì đam mê và nỗ lực hết mình để “chạm” tới thành công.
Trọng Hoàng sẽ thi đấu vị trí nào ở Sông Lam Nghệ An?

Trọng Hoàng sẽ thi đấu vị trí nào ở Sông Lam Nghệ An?

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, người hâm mộ xứ Nghệ đang rất vui mừng khi chứng kiến tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng quay trở lại tập luyện sau một quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Sự trở lại của cầu thủ 33 tuổi này giống như việc Sông Lam Nghệ An bổ sung thêm được 1 “ngoại binh mới”, nhất là trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đang có những sa sút trong thời gian vừa qua.
Bộ đội Biên phòng đưa internet về bản biên giới

Bộ đội Biên phòng đưa internet về bản biên giới

(Baonghean.vn) -  Ở nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc có một ngôi nhà đặc biệt, khi đến đây người dân không chỉ được lựa chọn các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt mà còn được sử dụng miễn phí các thiết bị công nghệ. Mô hình do chính cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An dựng lên với mong muốn giúp đỡ người dân vùng cao.
Bạo lực học đường

Bạo lực học đường

(Baonghean.vn) - Báo chí đã viết nhiều về đề tài này. Cả xã hội đã nhiều lần báo động. Nhưng báo động mãi rồi, vẫn chưa có giải pháp nào quyết liệt và triệt để.
Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG; HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp ‘nạn’ trên sân tập

Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG; HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp ‘nạn’ trên sân tập

(Baonghean.vn) - Sau mùa giải ra mắt PSG không thành công, Lionel Messi cho biết anh đã tìm lại cảm hứng chơi bóng để hướng tới World Cup 2022; Tai nạn hy hữu xảy ra trên sân tập của đội tuyển Việt Nam với nhân vật trung tâm là HLV trưởng Park Hang Seo khiến những ai chứng kiến đều phải bật cười... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Hướng di chuyển của cơn bão Noru. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Nghệ An ra công điện ứng phó khẩn cấp với bão số 4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "4 tại chỗ”, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

(Baonghean.vn) -  Tháng 9 này, cô giáo Dương Thị Thanh (Trường THPT Thanh Chương 3) là 1 trong 4 giáo viên Tiếng Anh của cả nước được Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mời tham dự Chương trình trao đổi Giáo viên xuất sắc Fulbright năm 2022. Từ Hoa Kỳ, cô giáo Dương Thị Thanh có những chia sẻ với Báo Nghệ An về chuyến đi đặc biệt này.
Truyện ngắn: Chiếc áo của thầy

Đọc truyện đêm khuya: Chiếc áo của thầy

(Baonghean.vn) - Bằng lối kết cấu lắp ghép ở đó đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Bùi Việt Phương đã kể lại cho chúng ta một câu chuyện thật ấm nồng về tình thầy trò, bên cạnh đó đã khắc họa nhân vật những người thầy giản dị mà cao cả, những người đã mang một lớp học đầy tình thương đến cho những học sinh nghèo vùng cao. Với ngôn ngữ khá linh hoạt, vừa giàu chất tự sự vừa đẫm chất trữ tình, truyện ngắn của Bùi Việt Phương gieo vào lòng người đọc thật nhiều cảm xúc, và có lẽ là cả những giọt nước mắt nữa.