Bí thư Tỉnh ủy: TP Vinh cần thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước về quản lý đô thị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, TP Vinh cần thực hiện nghiêm chủ trương của thành phố và pháp luật của Nhà nước trong quản lý đô thị tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015 -2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đạt được những kết quả quan trọng.

Đánh giá những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh: "Những kết quả đạt được chưa xứng tầm đô thị loại I, các yếu tố trung tâm vùng hình thành còn chậm; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn có mặt yếu kém”.

Ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Dự hội nghị có đồng chí: Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đánh giá: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến phong trào chung và uy tín của Đảng, chính quyền.

Trên cơ sở những mặt được, mặt còn hạn chế, tại hội nghị, tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo 27 biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ và trong tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã kiểm điểm trong công tác quản lý Nhà nước về đô thị trên địa bàn theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, không giấy phép trong xây dựng cơ bản; việc xử lý các vi phạm trong thực tiễn vẫn còn tình trạng nể nang…

Đánh giá Đảng bộ TP.Vinh là Đảng bộ rất quan trọng của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhận xét, báo cáo kiểm điểm của tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh chi tiết, toàn diện, thẳng thắn, trách nhiệm, đạt yêu cầu kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đặc biệt thông qua kiểm điểm điều quan trọng là đã thể hiện được sự thay đổi nhận thức về cách tiếp cận các vấn đề, qua đó để cố gắng hơn trong thực hiện cũng như tự giác khắc phục.  

Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá, từng cá nhân trong góp ý kiểm điểm tập thể, góp ý cho cá nhân khác trong Ban Thường vụ Thành ủy thể hiện sự chân thành, tính xây dựng, trí tuệ, ngắn gọn, sâu sắc, đúng các vấn đề còn hạn chế, yếu kém.

Ghi nhận chất lượng kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và cho đây là tiền đề quan trọng để  xây dựng Đảng bộ, trước hết là Ban Thường vụ Thành ủy mạnh lên, đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn và lãnh đạo hiệu quả hơn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải lan tỏa được tinh thần kiểm điểm của Ban Thường vụ ra các tập thể cấp dưới.

“Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh khi đi chỉ đạo kiểm điểm ở cấp cơ sở mang tinh thần này giúp cho các cơ sở kiểm điểm tốt”, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Vào vấn đề cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh bổ sung bản kiểm điểm tập thể và cá nhân về những vấn đề tự kiểm điểm tại hội nghị để làm sâu sắc hơn vấn đề.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Vinh nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại, thậm chí có những vấn đề yếu kém của mỗi người và lĩnh vực phụ trách. “Từ những bài học kinh nghiệm, hạn chế rút ra, trận trọng đề nghị các đồng chí tiếp thu cả ý kiến của đồng chí mình và đề ra giải pháp cho mình, làm cho bản thân và lĩnh vực phụ trách tốt lên”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Đối với kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đề cao sinh hoạt chính trị, nâng cao nhận thức, giúp nhau quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; giáo dục cán bộ, đảng viên và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh tư tưởng lệch lạc.

Cùng với đó, Thành phố Vinh phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, trong đó cần nghiên cứu các giải pháp để thu hút cán bộ tốt, cán bộ giỏi về làm việc ở các phòng, ban và tăng cường xuống cấp cơ sở, nhất là ở những phòng ban cốt yếu và những cơ sở còn yếu kém; với đội ngũ cán bộ sẵn có cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về pháp luật.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu cán bộ phải gần dân, sát dân, nhất là đối với cán bộ cấp cơ sở phải thực sự sát dân. Đối với cán bộ sai phạm đề nghị xử lý nghiêm trên tinh thần đúng, chặt chẽ, không nóng vội nhưng phải kiên quyết để giáo dục, răn đe; ngược lại cán bộ có tiến bộ, cán bộ tốt phải khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở TP.Vinh còn phổ biến. Ảnh tư liệu.
Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở TP.Vinh còn phổ biến. Ảnh tư liệu.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong đó cần luân chuyển cán bộ giỏi, cán bộ nguồn về cơ sở để cán bộ trưởng thành và cũng giúp cơ sở; Thường trực Thành ủy phải đôn đốc để các đồng chí phụ trách cở sở theo dõi, giúp cơ sở tiến bộ; có giải pháp đột phá về cán bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải quán triệt tinh thần lắng nghe, tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết bức xúc của nhân dân theo đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, song phải có tình, có lý trong khuôn khổ của pháp luật.

Đối với kiểm điểm cá nhân, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với phần kiểm điểm của các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và đánh giá nghiêm túc, không né tránh, đều tiếp cận và nhận trách nhiệm với vấn đề đưa ra, đồng thời có trách nhiệm giải trình và đề ra giải pháp.

Về vấn đề quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đô thị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP. Vinh cần chú ý quy hoạch, quản lý, thực hiện tốt; thực hiện nghiêm chủ trương của thành phố và pháp luật của Nhà nước trong quản lý đô thị; phải giải quyết các vấn đề hạn chế được nêu ra, chú ý đến trách nhiệm, trình độ của các cơ quan tham mưu; phát hiện và khắc phục yếu kém trong quản lý đô thị; tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người dân hiểu chế độ chính sách trong quản lý đô thị; trong xử lý các vấn đề phát sinh phải nắm chắc pháp luật, xử lý có nguyên tắc, có tình, có lý nhưng đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kết luận Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ kiểm điểm nghiêm túc, chất lượng, đạt yêu cầu./.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh; Cấm cho thuê hội trường xã, nhà văn hóa xóm để giới thiệu sản phẩm, bán hàng; Kiến nghị không truy thu phụ cấp đã chi cho giáo viên biệt phái… là những thông tin nổi bật ngày 2/10.

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện; Lũ cắt đôi mặt đường, người dân Quỳ Châu khẩn trương mở đường mới để đi tạm... là những thông tin chính trong ngày.

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (10/10/1963-10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9; đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc tại Cộng hoà Chile và tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm 2 cô giáo gặp nạn... Đây là một số nội dung nổi bật trên baonghean.vn ngày 30/9.

Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ: Thúc đẩy mạnh động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển công nghiệp, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023; Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì phiên họp giao ban khối Nội chính; Cử tri Nghĩa Đàn yêu cầu công minh bạch trong thực hiện thủ tục đất đai; Tập trung khắc phục hậu quả mưa lụt ở Quỳ Châu...

Khát vọng thành Vinh

Khát vọng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.