Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng: Nghệ An phát triển nhanh nhưng phải bền vững

(Baonghean.vn) - Phát triển nhanh nhưng phải đảm bảo bền vững là lưu ý của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sáng 9/6.

Buổi làm việc nhằm khảo sát, thu thập thông tin, chuẩn bị các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nội dung tập trung vào đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược; huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế tư nhân; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Văn Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bùi Nhật Quang  - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam…

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng: Nghệ An phát triển nhanh nhưng phải bền vững ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Các chỉ tiêu về tăng trưởng nhanh và bền vững

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 8,0%. Năm 2018, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 34,25%, dịch vụ đạt 45,25%; phấn đấu năm 2019 tăng trưởng GRDP đạt khoảng 9-9,5% và năm 2020 tăng khoảng 9,5-10%. GRDP năm 2020 theo giá so sánh ước tăng 2,15 lần so với năm 2011 và ước tăng 1,41 lần so với năm 2016. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng, năm 2020 ước đạt khoảng 48 triệu đồng, gấp 1,7 lần 2015.

Kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược

Tỉnh Nghệ An đã hoàn thiện thể chế, trọng tâm là cải cách hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm qua liên tục được cải thiện: Năm 2015 xếp thứ 32, năm 2017 xếp thứ 21, năm 2018 xếp thứ 19 của cả nước, đứng đầu 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, là vị trí cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số PAPI năm 2019 vươn lên đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố.

Về phát triển nguồn nhân lực tỉnh đã chỉ đạo thực hiện phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020; ban hành chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cơ chế chính sách về đào tạo, dạy nghề được bổ sung, hoàn thiện. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng cường giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động được nâng từ 48% năm 2013 lên 61% năm 2018.

Khu công nghiệp VSIP
Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đô thị dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh tư liệu

Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, chỉ đạo tập trung huy động các nguồn lực và đa dạng nguồn vốn đầu tư; tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, các nguồn vốn ODA, huy động sự đóng góp của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên đầu tư các lĩnh vực quan trọng như giao thông, thủy lợi, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, khu công nghiệp, khu đô thị mới. Huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, bình quân tăng 18,94%/năm.

Phát triển kinh tế tư nhân

Giai đoạn 2011 - 2018, doanh nghiệp tư nhân tỉnh Nghệ An tăng mạnh cả về số lượng và quy mô, (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, sau tỉnh Thanh Hóa). Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng bình quân 6-7%/ năm, vốn đăng ký bình quân đạt 4,82 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đạt hiệu quả tích cực.

Việc củng cố và phát triển hệ thống tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, nhất là vùng đặc thù, trong doanh nghiệp tư nhân được chú trọng. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đạt được những kết quả bước đầu.

Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được chú trọng. Việc thi hành kỷ luật đảng thực hiện nghiêm minh, kịp thời, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Các đại biểu
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Phát triển kinh tế bền vững, củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Báo cáo với Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác về những kết quả đạt được của Nghệ An sau 3 năm thực hiện các chủ trương chính sách nói trên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, vẫn còn những vấn đề vĩ mô về chủ trương, chính sách chưa được điều chỉnh kịp thời, tác động đến các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể công tác cải cách hành chính chưa có sự thống nhất toàn quốc; khó khăn trong hoạt động đầu tư công, các tiêu chí về phát triển nhanh và bền vững chưa có sự quy định cụ thể. Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy việc thực thi các chính sách phát triển kinh tế còn bị tác động bởi sự chồng chéo về luật và các văn bản pháp lý khác.

Đối với kinh tế tư nhân, mặc dù Nghệ An là tỉnh xếp thứ hai khu vực Bắc miền Trung về số lượng doanh nghiệp, nhưng vẫn thiếu các chính sách phù hợp đối với thành phần kinh tế này, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Việc quan tâm mô hình kinh tế hợp tác xã, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống còn hạn chế, cần được bổ sung vào các khâu đột phá chiến lược. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổ làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Về mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, những năm qua, Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện. Trong đó, tỉnh đặc biệt tập trung công tác thu hút đầu tư, thu ngân sách nhưng đồng thời coi trọng vấn đề môi trường và đời sống dân sinh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, việc đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới với kết quả hơn 50% số xã được công nhận, giữ vị trí top đầu của cả nước cũng là sự cụ thể hóa cho mục tiêu phát triển bền vững cho các vùng miền trong tỉnh.

Tuân thủ quy hoạch vùng trong phát triển kinh tế, Nghệ An cũng nhất quán theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng kêu gọi các tập đoàn kinh tế hỗ trợ, tư vấn công tác quy hoạch nhằm hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch. Nghệ An tập trung đột phá trong công tác cải cách hành chính, trong đó, năm 2019 được tỉnh chọn là năm cải cách hành chính.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng: Nghệ An phát triển nhanh nhưng phải bền vững ảnh 6
Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát biểu tại buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tỉnh Nghệ An, với đặc điểm dân số đông, địa bàn rộng, sự phân hóa vùng miền rõ rệt, việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua Tỉnh ủy Nghệ An thường xuyên tiến hành đánh giá, rà soát, kiểm tra hệ thống chính trị cơ sở. Đó là việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác tiếp dân, sự tương tác, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng: Nghệ An phát triển nhanh nhưng phải bền vững ảnh 7
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nêu: xu thế lâu nay là cán bộ có trình độ, chất lượng cao thường dồn về khu vực trung tâm, vậy nên để cán bộ cơ sở đáp ứng được nhu cầu khách quan, tỉnh đã thực hiện các chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở tại chỗ. Thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu, Trung ương cần có những chủ trương, chính sách lớn để củng cố, nâng cao chất lượng chính trị cơ sở; tiếp tục nâng cao năng lực của Đảng, sức chiến đấu của đảng viên nhất là các đảng viên giữ cương vị lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Giải quyết hài hòa các vấn đề thực tiễn

Ghi nhận những đóng góp của tỉnh Nghệ An, phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng các định hình kinh tế - xã hội của tỉnh rất rõ ràng, có sự lựa chọn, xác định vùng, miền, khu vực để phát triển kinh tế trọng điểm, phù hợp.

Bí thư Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh, Nghệ An phải phát triển nhanh nhưng phải đảm bảo bền vững, đó là mục tiêu cụ thể và lâu dài, không chỉ tập trung đến tốc độ tăng trưởng mà phải chú ý đến vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tỉnh cũng cần chú ý đến khai thác tiềm năng lợi thế, gắn với phát huy vai trò giá trị của văn hóa, du lịch, các yếu tố tiềm năng tự nhiên.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng: Nghệ An phát triển nhanh nhưng phải bền vững ảnh 8
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Đào Tuấn

Về huy động nguồn lực, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận tỉnh đã chú trọng khai thác tiềm năng trong nhân dân, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, có sự đổi mới về tư duy tiếp cận kinh tế.

Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Nghệ An không được để trắng chi bộ, đảng viên tại các thôn, bản. Thực hiện yêu cầu này là đảm bảo sự bền vững về chính trị từ cơ sở, góp phần giải quyết các điểm nóng phát sinh.

Đối với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, Bí thư Trung ương Đảng cho rằng, lâu nay Nghệ An được biết đến là vùng đất khuyến học, khuyến tài, tỉnh đã đóng góp nguồn nhân lực lớn cho Trung ương, đóng góp nguồn lao động tham gia thị trường nước ngoài và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Để phát huy tiềm năng này, tỉnh cần tiếp tục nâng cao công tác giáo dục, phát hiện bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các mục tiêu dài hạn... 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, những hạn chế, bất cập phát sinh do cơ chế chính sách chưa được hoàn thiện hoặc đã có nhưng vẫn chưa theo kịp đời sống mà lãnh đạo tỉnh Nghệ An nêu là những vấn đề rất quan trọng, có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, đây là cơ sở để Hội đồng đồng Lý luận Trung ương tiếp thu trong quá trình xây dựng, soạn thảo, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Tin mới

Khoảnh khắc và sứ mệnh

Khoảnh khắc và sứ mệnh

(Baonghean.vn) - Trần Thế Phong có 33 năm cầm máy với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước ước tính lên đến hàng trăm giải. Tuy nhiên, nhắc đến tên người nghệ sĩ nhiếp ảnh này, giới mộ điệu lại ấn tượng hành trình của anh với cơn đại dịch Covid-19 vừa qua.
Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, sớm xây dựng Hoàng Mai thành cực tăng trưởng của Nghệ An

Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, sớm xây dựng Hoàng Mai thành cực tăng trưởng của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe và cho ý kiến kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết số 11 -NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Trong đêm triệt xóa 7 điểm bán lẻ ma túy, bắt 11 đối tượng cùng nhiều vũ khí

Trong đêm triệt xóa 7 điểm bán lẻ ma túy, bắt 11 đối tượng cùng nhiều vũ khí

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở rà soát, xác định được một số điểm phức tạp về ma túy nổi lên tại các xã Xiêng My, Yên Thắng, Yên Hòa, Lưu Kiền, Xá Lượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Tương Dương đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ.
Khu đô thị Hoàng Sơn

Hơn 500 khách hàng Khu đô thị Hoàng Sơn quy tụ tại đại tiệc tri ân hoành tráng

(Baonghean.vn) - Giữ vững vị thế trên thị trường bất động sản Nghệ An hiện tại, Khu đô thị Hoàng Sơn tiếp tục viết nên dấu ấn lịch sử với đại tiệc tri ân “Nhà sang – xe xịn – đẳng cấp tinh hoa”, quy tụ hơn 500 khách hàng tinh anh, 2 ngôi sao nổi tiếng cùng “cơn mưa” quà tặng lên đến 1,7 tỷ đồng.
Nhiều người trồng hoa ở Nghệ An lo 'mất' Tết

Nhiều người trồng hoa ở Nghệ An lo 'mất' Tết

(Baonghean.vn) - Đợt mưa lớn vừa qua khiến hàng trăm hecta hoa cúc, hoa ly, hoa thược dược… phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 chìm trong nước. Sau mấy ngày nắng lên, nhiều  diện tích hoa bị thối rễ, héo xanh và các loại nấm xâm nhập. Nhiều người trồng hoa coi như “mất” Tết.
Phú Hưng Life - 'điểm tựa' vững chắc, an toàn cho mọi gia đình Việt

Phú Hưng Life - 'điểm tựa' vững chắc, an toàn cho mọi gia đình Việt

(Baonghean.vn) -  Đằng sau người trụ cột chính là tương lai cả gia đình cần được đảm bảo trước những rủi ro không thể lường trước. Thấu hiểu điều đó, Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) đóng vai trò là “điểm tựa” vững chắc và an toàn cho nhiều gia đình tại Việt Nam.