#biên chế

105 kết quả

Giáo viên

Các địa phương ráo riết tuyển dụng giáo viên mầm non để kịp về đích đúng kế hoạch

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, đến ngày 30/8 , việc tuyển dụng giáo viên mầm non 06, 09 sẽ phải hoàn thành. Vì vậy, tại thời điểm này, nhiều địa phương đang ráo riết thực hiện để vừa đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, vừa thuận lợi cho các nhà trường khi chỉ còn 1 tháng nữa là bước vào năm học mới.

Đường sa ngã của thầy giáo giỏi

Đường sa ngã của thầy giáo giỏi

(Baonghean.vn) - Từng có công việc ổn định, là giáo viên được nhiều người kính trọng nhưng vì tham tiền mà Nguyễn Văn Chung đã sa chân vào con đường lừa đảo. Chung dùng các thủ đoạn như lừa chạy việc, chạy trường, chạy biên chế để lừa nhiều người, chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

(Baonghean.vn) -  Thẩm tra về dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội năm 2023, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ làm rõ phương án để giảm 5.587 biên chế đến năm 2025 do Bộ Nội vụ yêu cầu.