‘Biến khát vọng thành hành động cải biến thực trạng’

Thành Duy

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Sau gần 10 năm triển khai thực hiện các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã tạo được thế và lực mới để có thể phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

ĐỊNH VỊ “TỌA ĐỘ” TRÊN BẢN ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC VÀ CẢ NƯỚC

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đến ngày 21/3/2019, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, sau đó ban hành Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019, trong đó, đồng ý tiến hành tổng kết Nghị quyết 26 vào năm 2023. Đây là những cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An trong gần 1 thập kỷ qua.

Sau gần 10 năm, qua đánh giá bước đầu cho thấy, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá. Một số lĩnh vực như: y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ từng bước định hình là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh bảo đảm vững chắc; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

‘Biến khát vọng thành hành động cải biến thực trạng’ ảnh 2

Kinh tế Nghệ An có bước phát triển khá. Ảnh tư liệu

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đảng bộ và hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân.

Từ năm 2013 đến năm 2021, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ngày càng mở rộng. Năm 2021, quy mô GRDP đạt 155.425 tỷ đồng, gấp 2,13 lần năm 2013, đứng thứ 2/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) và đứng thứ 12 cả nước; đóng góp 12,43% vào GRDP vùng và 1,85% GDP cả nước.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai cũng cho thấy, mục tiêu xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 chưa đạt. Các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, tài chính, công nghiệp công nghệ cao chưa khẳng định được vai trò trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ theo định hướng của Nghị quyết số 26. Đây cũng là vấn đề mà trong quá trình tiến hành tổng kết, ý kiến của nhiều cấp, nhiều ngành và các chuyên gia trong nước cho rằng, cần phải phân tích, mổ xẻ thật kỹ lưỡng, để chỉ ra nguyên nhân cụ thể của những kết quả thực hiện được và chưa thực hiện được.

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổ phó Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh cho rằng, cần nhận diện rõ điều này để thấy được “chỗ đứng” hiện nay của tỉnh so với các địa phương khác, nhất là trong khu vực Bắc Trung Bộ, để từ đó đặt quyết tâm cao hơn và điều quan trọng hơn cả là phải tìm ra giải pháp cho tính chất đột phá cho chặng đường phát triển tới của tỉnh.

Điều quan trọng hơn cả là phải tìm ra giải pháp cho tính chất đột phá cho chặng đường phát triển tới của tỉnh.

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên
‘Biến khát vọng thành hành động cải biến thực trạng’ ảnh 3

Cảnh Hàng không quốc tế Vinh; Cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước bản Mồng tại huyện Quỳ Hợp; Thi công đường ven biển đoạn qua huyện Nghi Lộc; Cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy - Thành Cường

XÁC LẬP ĐƯỢC CÁC CƠ CHẾ, THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VƯỢT TRỘI

Thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo của tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đã tích cực triển khai các nội dung công việc liên quan nhằm hoàn thiện báo cáo tổng kết để trình Ban Chỉ đạo của Trung ương. Có thể thấy, trên các diễn đàn, tinh thần toát lên là việc đánh giá được thực hiện nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng thực tiễn những kết quả đạt được, những kết quả chưa đạt được; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc; những khó khăn và vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết. Trên cơ sở đó, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, điều rất quan trọng mà Nghệ An đang hướng tới và cũng là nội dung được đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại nhiều diễn đàn là phải đề xuất được quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; nhất là các cơ chế, thể chế, chính sách cụ thể có tính chất vượt trội để giúp Nghệ An phát triển phù hợp với bối cảnh, vai trò, vị thế của tỉnh, của vùng và cả nước trong thời kỳ mới.

‘Biến khát vọng thành hành động cải biến thực trạng’ ảnh 4

Toàn cảnh phiên làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Duy

Nhiều chuyên gia khi góp ý vào quá trình xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị cùng có chung quan điểm trên. Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, vấn đề này cần phải nghiên cứu thật kỹ để đề xuất với Bộ Chính trị, trong đó về mặt chính sách, ông gợi mở có thể đề xuất và đưa vào nội dung Nghị quyết mới về Nghệ An cho phép áp dụng cơ chế sandbox, tức là thí điểm các chính sách mới mang tính đột phá.

Ở một khía cạnh khác, theo đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh là cần lưu ý đến khát vọng phát triển, mà cần tiếp tục được thôi thúc trong lãnh đạo, cả hệ thống chính trị và toàn dân Nghệ An. Phải biến khát vọng thành hành động cải biến thực trạng, đưa Nghệ An sớm thành tỉnh khá của cả nước như di nguyện của Bác Hồ kính yêu. Muốn vậy, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển thời gian tới cần có đề án cụ thể, chi tiết để tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý trong quá trình thực hiện thông qua phân công trách nhiệm rõ ràng cho mỗi sở, ban, ngành; định kỳ có đánh giá tiến độ và kết quả...

Phải biến khát vọng thành hành động cải biến thực trạng, đưa Nghệ An sớm thành tỉnh khá của cả nước như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Trương Đình Tuyển
‘Biến khát vọng thành hành động cải biến thực trạng’ ảnh 5

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Các bước tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 đã và đang được triển khai đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ Kế hoạch của Ban Kinh tế Trung ương và Ban chỉ đạo Đề án; phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2022, trình Bộ Chính trị kết quả tổng kết dự kiến vào cuối quý I/2023. Trong đó, Nghệ An tập trung phát huy trách nhiệm, trí tuệ của các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân trong tỉnh; chủ động phối hợp, tranh thủ ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

Với quan điểm và cách tiếp cận có nhiều đổi mới về tư duy, cách thức thực hiện, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị sẽ là thời điểm mở ra cơ hội mới để Nghệ An có bước phát triển mạnh mẽ hơn.

Tin mới

Nghệ An: Hơn 500 cán bộ cốt cán doanh nghiệp được cập nhật tình hình kinh tế

Nghệ An: Hơn 500 cán bộ cốt cán doanh nghiệp được cập nhật tình hình kinh tế

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022), sáng 1/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về tình hình kinh tế thế giới “hậu Covid-19” cho cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn.
Cuộc sống chật vật của người dân vùng rốn lũ Bích Hào

Cuộc sống chật vật của người dân vùng rốn lũ Bích Hào

(Baonghean.vn) - Nhà bị ngập, nhiều thôn, xóm bị chia cắt, cuộc sống của người dân vùng rốn lũ Bích Hào (Thanh Chương) gặp nhiều khó khăn. Do mất điện nhiều ngày, không bơm được nước, đặc biệt nước sạch để ăn uống hiện là vấn đề cấp thiết nhất đối với bà con lúc này. 
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Tâm: Trọn vẹn với đời, với khúc hát dân ca

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Tâm: Trọn vẹn với đời, với khúc hát dân ca

(Baonghean.vn) - Năm nay, ngày Quốc tế Người cao tuổi với chủ đề “Khả năng phục hồi và đóng góp của phụ nữ lớn tuổi”. Chủ đề này như lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của phụ nữ lớn tuổi trong việc vượt qua những thách thức để thể hiện khả năng, đóng góp của họ cho sự phát triển của xã hội.
Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

(Baonghean.vn) - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã làm ngập úng cục bộ nhiều địa phương trong ở Nghệ An. Với tinh thần phía trước là nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương của tỉnh Nghệ An “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả. 
Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế: 'Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương'

Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế: 'Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương'

(Baonghean.vn) - Với chủ đề “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương”, chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, có cơ hội được hưởng lương hưu khi về già. Đồng thời, giúp người dân hiểu hơn về tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
Thay đổi mâm xe máy và ôtô có bị phạt không?

Thay đổi mâm xe máy và ô tô có bị phạt không?

Thay đổi mâm xe máy và ô tô là một trong những cách trang trí ngoại thất xe, giúp bộ phận này cũng như tổng thể phương tiện trở nên bắt mắt hơn. Tuy nhiên, người dùng nên tìm hiểu chi tiết về việc thay đổi mâm xe có bị phạt không cũng như các lưu ý cần biết trước khi quyết định cải tiến bộ phận này.
Tập đoàn TH chủ động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

Tập đoàn TH chủ động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

(Baonghean.vn) - Với đặc thù sản xuất của mình, các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn của Tập đoàn TH tiêu tốn điện năng lớn. Tuy vậy, nhờ chủ động các giải pháp, đầu tư tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, TH được xem là điểm sáng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Văn Hậu báo tin vui cho Câu lạc bộ Hà Nội trước trận gặp Bình Dương; Arsenal và Man United ‘đại chiến’ vì Pau Torres

Văn Hậu báo tin vui cho Câu lạc bộ Hà Nội trước trận gặp Bình Dương; Arsenal và Man United ‘đại chiến’ vì Pau Torres

(Baonghean.vn) - Đánh bại Ả-rập Xê-út, tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi đầu bảng futsal châu Á; Arsenal và Man United "đại chiến" vì Pau Torres; Văn Hậu báo tin vui cho Câu lạc bộ Hà Nội trước trận gặp Bình Dương... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.