Nghệ An: Những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

Đức Chuyên (Nguồn: Văn phòng Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

1- Kinh tế phát triển nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 là 115,67 nghìn tỷ, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bình quân giai đoạn 2014 - 2018 tăng 8,0%/năm. Thu ngân sách tăng đều hàng năm, năm 2018 đạt 14.052 tỷ đồng, tăng 1,74 lần so với năm 2013. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng, tăng 1,57 lần so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 74,97% lên 79,50%; nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 25,03% xuống 20,50% so với năm 2013. Một số sản phẩm chủ lực có sản lượng tăng và khẳng định được vị trí trên thị trường.

Cơ cấu kinh tế Nghệ An sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị
Cơ cấu kinh tế Nghệ An sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Đồ họa: H.Q

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của Nghệ An dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung bộ, xếp thứ 21 cả nước, tăng 25 bậc so với năm 2013. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2014 - 2018 đã thu hút được 690 dự án với tổng số vốn đăng ký 142.987 tỷ đồng.

Nghệ An: Những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị ảnh 2
Ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi. Ảnh tư liệu

Thành phố Vinh phát triển khá toàn diện. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông, thương mại, du lịch từng bước được định hình là trung tâm của vùng. Lĩnh vực tài chính, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, văn hóa, thể thao tiếp tục chuyển biến tích cực.

Các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam của tỉnh phát triển khá nhanh và đúng định hướng. Nhiều công trình hạ tầng quan trọng đã từng bước được hoàn thiện trên cơ sở tập trung nguồn lực ngân sách và chính sách kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế.

Sản xuất công, nông nghiệp phát triển theo hướng phát triển bền vững. Ảnh tư liệu
Sản xuất công, nông nghiệp phát triển theo hướng phát triển bền vững. Ảnh tư liệu

Ngành nông nghiệp đã được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng khoa học công nghệ, gắn sản xuất, chế biến với thị trường. Vùng miền Tây Nghệ An đã được tập trung đầu tư, khai thác và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2014 - 2018 của miền Tây Nghệ An bình quân đạt 8,4%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác huy động nguồn lực thực hiện chương trình đạt kết quả khá (tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2013 - 2018 đạt trên 27.773 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 218 xã (đạt 50,58%) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới...

2- Công tác quy hoạch được triển khai chủ động và chất lượng

Nghệ An: Những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị ảnh 4
Thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

Nghệ An đã hoàn thành toàn diện các cấp độ quy hoạch. Chất lượng các quy hoạch được nâng cao, bảo đảm theo đúng quy chuẩn quốc gia.

Trong đó, trọng tâm là: điều chỉnh quy hoạch phát triển tổng thể tỉnh Nghệ An đến năm 2020; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Hệ thống hạ tầng đường giao thông, sân bay, cảng biển, thủy lợi, điện, thông tin truyền thông, cấp thoát nước, hạ tầng đô thị, thương mại... đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp từng bước đồng bộ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

3- Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, bảo đảm an sinh xã hội

Giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới, có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục phổ thông không ngừng được nâng lên; thành tích thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế được duy trì trong tốp đầu cả nước. Huy động nguồn lực có hiệu quả, từng bước kiên cố hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất trường học, góp phần xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay đã có 1.065 trường đạt chuẩn (chiếm 70,11%). Hệ thống đào tạo nghề nghiệp tiếp tục phát triển. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức được chú trọng. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 30%.

Các lĩnh vực y tế - giáo dục Nghệ An được chú trọng phát triển bền vững. Ảnh tư liệu
Các lĩnh vực y tế - giáo dục Nghệ An được chú trọng phát triển bền vững. Ảnh tư liệu

Mạng lưới khám chữa bệnh được củng cố, mở rộng và phát triển. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên rõ nét. Thực hiện tự chủ tài chính bước đầu phát huy hiệu quả. Y tế ngoài công lập phát triển nhanh, đứng tốp đầu cả nước về xã hội hóa đầu tư. Tỷ lệ xã hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018 đạt 89%.

Các di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm được quan tâm tu bổ, tôn tạo từ nguồn ngân sách nhà nước, phát huy hiệu quả tốt như: Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong,... Nhiều công trình di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tiếp tục được bảo tồn và phát huy. 

Nghệ An: Những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị ảnh 6
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các vận động viện Nghệ An tham gia ASIAD đạt thành tích cao. Ảnh: Thành Cường

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh, rộng khắp. Thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm đầu tư, bước đầu đạt được những kết quả tốt.

Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho hơn 37.000 người. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt mục tiêu đề ra, đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,54%. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

4 - Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; không để xảy ra điểm nóng phức tạp, kéo dài

Nghệ An: Những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị ảnh 7
Lực lượng vũ trang Nghệ An ra quân huấn luyện năm 2018. Ảnh: Tiến Hùng

Đã chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh biên giới, biển đảo bảo đảm vững chắc. Xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để lây lan, hình thành điểm nóng.

5- Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của tỉnh phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu

Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ảnh tư liệu
Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ảnh tư liệu

Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt với các tỉnh của nước bạn Lào được giữ vững, phát huy. Tiếp tục xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với một số địa phương ở trong và ngoài nước. Công tác người Nghệ An ở nước ngoài được quan tâm, chăm lo. Hàng năm, lượng kiều hối của tỉnh đạt khoảng 400 triệu USD.

6- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực

Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng đặc thù thường xuyên được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bước đầu tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên được nâng lên; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nghệ An: Những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị ảnh 9
Cán bộ MTTQ xã Hiến Sơn (Đô Lương) trao đổi kinh nghiệm vận động sức dân làm giao thông nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Hải

Tin mới

Thành phố Vinh, ảnh Lê Thắng

Thành phố Vinh hướng tới thành phố biển như thế nào?

(Baonghean) - Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, thành phố Vinh ngày một khẳng định vị thế đầu tàu của tỉnh, trung tâm phát triển trên một số lĩnh vực của vùng Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, Vinh đang hướng tới trở thành một thành phố biển trong tương lai gần...
Đình Kha (phải) là cầu thủ đáng được chờ đợi.

VPF làm việc với HAGL về chuyện nhà tài trợ nước tăng lực; CLB Khánh Hòa: Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, đại diện Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và HAGL đã có buổi gặp gỡ xoay quanh nhà tài trợ; Khánh Hòa sẽ phải chờ nỗ lực rất lớn từ cầu thủ, cùng với đó là những tính toán của HLV Võ Đình Tân. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khí thế thi công đường cao tốc Bắc - Nam nhộn nhịp, không để vướng mắc kéo dài

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khí thế thi công đường cao tốc Bắc - Nam nhộn nhịp, không để vướng mắc kéo dài

(Baonghean.vn) - Ngày 28/1, tại TP. Vinh (Nghệ An), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn từ tỉnh Ninh Bình đến tỉnh Quảng Trị.
Ký ức tủi nhục của thiếu phụ khát việc làm

Ký ức tủi nhục của thiếu phụ khát việc làm

(Baonghean.vn) - Do cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn lại nóng lòng tìm việc làm, Mây theo nhóm đối tượng xuống thành phố. Nhưng các đối tượng đã nhẫn tâm bán chị cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ dù chị đã có chồng con. 5 năm bị bán, người phụ nữ này mất tất cả, chỉ còn lại ký ức tủi nhục.
Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

(Baonghean.vn) - Thông tư quy định, cá nhân, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm công khai việc thu, chi các khoản công đức cho người đã có đóng góp tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nếu tổ chức, cá nhân này có yêu cầu.
Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

(Baonghean.vn) - Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh được bầu vào đội hình hay nhất AFF Cup 2022; Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia lên kế hoạch tăng suất ngoại binh để có thêm cơ hội ký hợp đồng với Lionel Messi là những tin tức thể thao nổi bật.