#biểu quyết

29 kết quả

Quốc hội vào cuộc giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid -19

Quốc hội vào cuộc giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid -19

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 14/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua hai nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.
Lê Hồng Vinh

Khắc phục việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị áp đặt, nặng lời với cán bộ, công chức

(Baonghean.vn) - Vẫn còn tình trạng một số đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp chưa coi trọng thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan mình; đặc biệt là một số lãnh đạo còn sử dụng “quyền” và ý chí lãnh đạo để áp đặt, thậm chí là nặng lời với cán bộ, công chức, người lao động; dẫn đến chưa phát huy được trí tuệ, đóng góp của đội ngũ vì nhiệm vụ chung.
Lương cơ sở sẽ lên 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017

Lương cơ sở sẽ lên 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017

(Baonghean.vn) - Quốc hội đã chính thức thông qua phương án điều chỉnh lương cơ sở tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/7/2017. Chính sách này dự kiến tiêu tốn khoảng 6.600 tỷ đồng ngân sách trung ương, chưa kể 1.900 tỷ đồng hỗ trợ 50% nhu cầu tăng lương của lực lượng vũ trang.