Bộ CHQS tỉnh diễn tập chỉ huy tham mưu

(Baonghean.vn)- Từ ngày 2 - 4/11, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có ứng dụng công nghệ thông tin.

Tham gia chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4; Đại tá Châu Tiến Dũng, Tham mưu phó Quân khu 4; đội ngũ cán bộ các cơ quan quân khu 4.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động hoàn thành công tác chuẩn bị về hệ thống văn kiện, hoàn chỉnh các khung tập, vai tập; chuẩn bị cơ sở vật chất diễn tập, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu, các bước diễn tập.

Toàn cảnh Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Quá trình diễn tập đã vận hành đúng cơ chế, các khung tập và vai tập thể hiện khá nhuần nhuyễn nội dung, phương pháp, tác phong chỉ huy, lãnh đạo cơ quan quân sự địa phương; nhiều nội dung khó được thực hiện tốt, tiêu biểu như: Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, tham mưu cho cấp ủy - chính quyền chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; làm tốt công tác chuẩn bị trong giai đoạn chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ của chỉ huy trưởng...

Cuộc diễn tập thành công, bảo đảm bí mật, an toàn, đã góp phần nâng cao trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, nằm trong thế trận chiến tranh nhân dân của Quân khu và cả nước.

                                    Phong Quang - Hoàng Long