Bộ CHQS tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 12/1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

Toàn cảnh hội nghị.

Bế mạc hội nghị, Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị: Ngay sau hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt cần nắm chắc nội dung cốt lõi, chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết sát với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương; phấn đấu sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống...

Phong Quang - Trọng Kiên

(Bộ CHQS tỉnh)