#bò giống

11 kết quả

Khuyến nông tỉnh trao tặng bò giống dự án cho hộ nghèo ở Yên Thành

Khuyến nông tỉnh trao tặng bò giống dự án cho hộ nghèo ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Ngày 25/7, Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Yên Thành tổ chức trao tặng bò giống trong khuôn khổ dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 “Xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi” tại xã Lý Thành huyện Yên Thành.