Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Trần Quý Kiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 » Bổ nhiệm tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
 

Ông Trần Quý Kiên - tân Thứ trưởng Bộ TN&MT. Ảnh: VTC News

Tại Quyết định số 1846/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quý Kiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Theo VOV