Các đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Các đại biểu dự Đại hội XIII đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm