Các địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

(Baonghean.vn) - Sáng 19/4,  các địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

* Tại thành phố Vinh, tổ chức 3 lớp, mỗi lớp có 150 học viên là tổ trưởng, thư ký các tổ bầu cử phường, xã.  Các học viên được tiếp thu các nội dung: Những quy định chung, một số điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp;  dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, HĐND, đơn vị bầu cử HĐND; hướng dẫn việc lập danh sách cử tri; công tác tuyên truyền, vận động bầu cử.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên còn được trang bị thêm về việc tổng hợp kết quả bầu cử. Xử lý vi phạm luật bầu cử và điều khoản thi hành.

Lam Hà (Đài Vinh)

* Tại Đô Lương, nội dung chương trình tập huấn đã được Hội đồng Bầu cử huyện hướng dẫn bao gồm các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Cụ thể, số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu HĐND các cấp; số lượng nữ được giới thiệu ứng cử; quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử đối với người ứng cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; bầu bổ sung đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử và các điều khoản thi hành.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn tại Đô Lương

Hữu Hoàn

Tại Diễn Châu có 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp huyện, trưởng các ban, tiểu ban bầu cử, tổ trưởng tổ bầu cử cấp huyện và 10 xã phía Nam huyện tham gia hội nghị.

 Các đại biểu được triển khai 5 nội dung về những điểm lưu ý trong thực hiện Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương; Các tổ chức phụ trách bầu cử; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử; Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử; Chế độ báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử. Trong đó đặc biệt lưu ý những điểm mới chủ yếu của Luật Bầu cử về tiêu chuẩn, dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu …

Các nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong các tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đã được hội nghị giải đáp đầy đủ.

Đến nay, Diễn Châu đã hoàn thành hiệp thương vòng 3 và tiến hành vận động bầu cử theo quy định.

                                                                       Hồng Hạnh ( Đài Diễn Châu)

* Tại thị xã Hoàng Mai, các đại biểu được nghe hướng dẫn các nội dung về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm: Khái quát một số nội dung đã thực hiện và nghiệp vụ công tác bầu cử,  nhấn mạnh kinh nghiệm các cuộc bầu cử trước, những vấn đề khó, các tình huống có thể phát sinh trong thực tế để xử lý linh hoạt và đúng luật các vấn đề phát sinh; một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong việc tổ chức lấy ý kiến, nhận xét đối với người ứng cử tại nơi cư trú và việc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba; việc tổ chức vận động bầu cử; một số điểm cần lưu ý trong việc lập danh sách cử tri, đảm bảo an ninh, trật tự trong cuộc bầu cử.

Thu Trang (Đài  Hoàng Mai)

* Sáng cùng ngày,  Ủy ban Bầu cử huyện Quế Phong cũng tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đợt hai cho Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ, Ban bầu cử, Tổ giúp việc ban bầu cử cấp huyện, cấp xã và các thành viên của tổ bầu cử của 194/194 thôn bản, khối xóm.

Hội nghị được tiếp thu các nội dung cơ bản: Danh mục các văn bản về bầu cử do Trung ương, tỉnh, huyện ban hành phục vụ cho công tác bầu cử; những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; một số nội dung trọng tâm, cốt lõi trong công tác bầu cử, đặc biệt là nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; chế độ báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử; áp dung phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Lang Mạnh Hùng

Ủy ban MTTQ huyện Quế Phong