Các địa phương tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn)- Sáng 29/4, các địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình.

* Bám sát nội dung của Chỉ thị 03, trong 5 năm qua Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn tổ chức quán triệt học tập và thực hiện nhiều việc làm có hiệu quả tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các đơn vị, địa phương.

Các TCCS đảng đăng ký mua hơn 5.000 cuốn tài liệu chuyên đề và tài liệu lưu trữ tại Tủ sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các địa phương, đơn vị; thư viện xanh của các trường học. Chú trọng tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; qua việc nêu gương người tốt việc tốt.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình ở Nghĩa Đàn.

Các tổ chức đoàn thể có những việc làm cụ thể, thiết thực như Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện Chương trình ”Ống tiền tiết kiệm”, ”Hũ gạo tiết kiệm”, với số tiền tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công cho hội viên khó khăn; Hội Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế....

Gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM; có hàng ngàn hộ dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến đất, hàng chục vạn ngày công xây dựng NTM. Đến nay, Nghĩa Đàn có 5 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.  

Dịp này, có 20 tập thể và 48 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Thái Trường

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn

Qua 5 năm thực hiện phong trào làm theo lời Bác, Đảng bộ huyện Quế Phong đã có 19.263/19.263 cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo. Trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, cán bộ chủ chốt đăng ký nêu gương cấp huyện có 3 đồng chí, cấp xã 74 đồng chí.  48/48 tổ chức cơ sở Đảng đăng ký làm theo.

Nhiều phong trào thi đua “Làm theo  lời Bác” với những cách làm sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như Đảng bộ  các xã Quế Sơn, Tri Lễ. Thông Thụ, Nậm Nhoóng, thị trấn Kim Sơn, Ban CHQS huyện và Chi bộ Tòa án nhân dân huyện.

Nhiều đảng bộ và chi bộ khác trong toàn huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả rõ nét... Hàng năm số đảng bộ, chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh là 65-67%, năm 2014-2015 đạt 50%. Năm 2011, 2013, 2014- Đảng bộ huyện Quế Phong được tỉnh xếp loại  vững mạnh.

Dịp này có 15 tập thể và 19 cá nhân  được tặng khen thưởng.

Kim Liêng

Tại Quỳ Châu, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình ở Quỳ Châu.

Trong 5 năm, có 44 tập thể, 51 cá nhân điển hình tiên tiến được cấp huyện tuyên dương trên các lĩnh vực thuộc các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã biểu dương 18 tập thể, 19 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016.

Hùng Sơn

VH&TT huyện Quỳ Châu

Tại Yên Thành, các cấp ủy đảng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Các lớp học chuyên đề từ huyện đến cơ sở hàng năm đều được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ  thị 03, toàn huyện đã có hàng trăm tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng- an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, MTTQ, các tổ chức đoàn thể được tăng cường.

Nhân dân xã Bắc Thành (Yên Thành) làm đường giao thông nông thôn.

Trong phong trào xây dựng NTM, nhân dân đã tự nguyện hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất để làm đường GTNT, nhân rộng 500 mô hình kinh tế trang trại, gia trại và nhiều cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao.

Đến nay 100% số xã đạt tiêu chí quy hoạch; gần 80% đường huyện, đường liên xã, đường xóm, ngõ xóm được giải tỏa; hơn 750km đường GTNT được nhựa hóa và bê tông hóa; với tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép đạt trên 12.400 tỷ đồng, hiện huyện Yên Thành  có 13 xã về đích NTM.

Tại hội nghị, Huyện ủy Yên Thành đã biểu dương, suy tôn 4 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiên tiến trong  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2016.

Phan Hiền- Thái Hồng

Đài Yên Thành