Cần di dời 20 công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ đường cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Để phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An, hiện nay cần di dời nhiều đường điện, cáp viễn thông, đường ống nước, đường dây tín hiệu đường sắt.

Báo cáo của Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An cần phải di dời trong tháng 8 nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, đây thường là vấn đề gây chậm trễ tiến độ GPMB. 

Theo tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu di dời các trước ngày 30/7/2020. Đến nay các huyện, thị xã thực hiện đang còn chậm, đặc biệt đối với đường dây cao thế, cụ thể:

Đường điện cao thế 110Kv và 220Kv (20 vị trí) gồm huyện Quỳnh Lưu 2 vị trí 220Kv, 2 vị trí 110Kv đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) tại Sở Công Thương; huyện Diễn Châu 7 vị trí 220Kv, 4 vị trí 110Kv đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Công Thương thẩm định; huyện Yên Thành 1 vị trí 110Kv đang tiến hành di dời; huyện Hưng Nguyên 2 vị trí 220Kv, 1 vị trí 110Kv đang trình Sở Công Thương thẩm định. Hiện tại, UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát để bàn giao lại cho đơn vị chủ quản di dời (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia), tuy nhiên nhiều huyện chưa thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu

Đối với đường điện trung, hạ thế (114 vị trí): TX Hoàng Mai 4 vị trí, Quỳnh Lưu 7 vị trí trung thế, 10 vị trí hạ thế; Diễn Châu 16 vị trí trung thế, 13 vị trí hạ thế; Yên Thành 2 vị trí trung thế, 7 vị trí hạ thế; Nghi Lộc 1 vị trí trung thế, 4 vị trí hạ thế; Hưng Nguyên 18 vị trí trung thế; 22 vị trí hạ thế.

Về đường cáp viễn thông VNPT (6 tuyến/6 huyện): Đã thẩm định xong huyện Nghi Lộc; các huyện, thị xã đã trình Sở TT&TT thẩm định.

Đối với  đường cáp viễn thông Viettel (6 tuyến/6 huyện): Huyện Yên Thành đã trình thẩm định; 5 huyện khác Tư vấn đang lập Báo cáo KTKT.

Đường dây tín hiệu đường sắt cũng đang vướng mắc.  Huyện Hưng Nguyên đang trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Báo cáo KTKT, huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với đơn vị chủ sử dụng rà soát, sẽ phối hợp di dời trong quá trình thi công dự án.

Về đường ống nước sạch (Yên Thành, Diễn Châu và Hưng Nguyên, TX Hoàng Mai): Huyện Hưng Nguyên đã thẩm định xong, đang trình phê duyệt BC KTKT; huyện Yên Thành và Diễn Châu đang rà soát; TX Hoàng Mai đang giao đơn vị chủ quản lập phương án di dời.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tại các kỳ họp trước, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các địa phương kiểm tra, bàn giao các vị trí cần giải phóng về điện  cho đơn vị chủ quản di dời (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia).

Tại cuộc họp mới đây nhất, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các địa phương cần rà soát lại những vướng mắc, hoàn thiện các văn bản kiến nghị đề xuất, đặc biệt phải chú trọng việc hạ ngầm cáp điện, xử lý những vướng mắc trong di dời điện cao thế.
Đối với các công trình hạ tầng khác cũng vậy, đề nghị các cơ quan ban, ngành và các địa phương tiếp tục có sự phối hợp sát sao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo đúng tiến độ dự án. Theo tiến độ mới nhất, Nghệ An phấn đấu đến 30/9/2020 phải đạt tiến độ 60% khối lượng công việc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến.