#cân đối

8 kết quả

Ông Hồ Xuân Hùng: Cần cân đối trong phát triển các vùng miền khi xây dựng NTM

Ông Hồ Xuân Hùng: Cần cân đối trong phát triển các vùng miền khi xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - "Chúng ta dễ nhận thấy, nếu địa phương nào độc canh cây lúa sẽ khó phát triển. Trong khi đó, trung du, miền núi đang đứng trước những cơ hội mới với phát triển trang trại sạch, trồng rừng cho thu nhập cao". Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Hồ Xuân Hùng nhấn mạnh tại "Hội thảo phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của bộ Chính trị", ngày 29/10.
Cân đối định mức kinh phí chi trả cho người nấu ăn tại các trường bán trú

Cân đối định mức kinh phí chi trả cho người nấu ăn tại các trường bán trú

(Baonghean.vn- Cử tri huyện Con Cuông phản ánh: Các trường mầm non trên địa bàn huyện đang thực hiện chế độ bán trú cho học sinh. Tuy nhiên “cô dinh dưỡng” không có quy định được hưởng trợ, phụ cấp mà do phụ huynh đóng góp. Trong khi Con Cuông là huyện miền núi, đời sống người dân còn rất khó khăn, đề nghị tỉnh hỗ trợ.