Cần giải quyết việc tranh mua mía nguyên liệu trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn)- Sáng 28/12, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi giao ban với các hội doanh nghiệp, doanh nhân. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành và hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi giao ban.

Tại buổi giao ban, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp tại kỳ giao ban tháng 11. Trong tháng có 25 ý kiến cần trả lời, đã trả lời được 23 ý kiến, còn 2 ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND TP.Vinh.

Ông Phạm Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp.

Cũng tại buổi giao ban, các hội doanh nghiệp, doanh nhân tổng hợp kiến nghị những khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết. Các nội dung tập trung vào nhóm vấn đề gồm: Bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tình hình đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiền thuê đất; truy thu tiền thuê đất.

Về việc tranh mua, tranh bán mía nguyên liệu giữa các công ty mía đường, đề nghị UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để thống nhất giá mua bán giữa các công ty. Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ kiến nghị về giá trong, giá ngoài; về lĩnh vực khoáng sản, hệ số quy đổi tính thuế tài nguyên đối với quặng thiếc kim loại; tiền tái tạo rừng...

Ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An trao đổi kiến nghị của một số doanh thành viên về đơn giá tiền thuê đất.
Ông Phan Thanh Miễn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa trao đổi ý kiến tại buổi giao ban

Về kiến nghị chính sách thủ tục trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất, nhiều doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất. Tuy nhiên, thời gian được cấp còn kéo dài, một số doanh nghiệp còn vướng mắc về các thủ tục pháp lý với việc cấp giấy chứng nhận công trình xây dựng trên đất, do thất lạc hoặc sai khác về giấy phép xây dựng đã được cấp từ thời gian trước đó. Hội doanh nhân trẻ Nghệ An đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường và các cơ quan liên quan xem xét, phản hồi và hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp.

Tại buổi giao ban đại diện Sở Tài nguyên môi trường đã trả lời 7 vấn đề kiến nghị của các doanh nghiệp. Đại diện Cục Thuế Nghệ An trả lời các vấn đề truy thu tiền thu đất nộp chậm, tiền phạt ...; Đại diện Sở NN & PTNT trả lời về vấn đề của 3 công ty mía đường trong tranh mua, tranh bán, về vấn đề này Sở sẽ chỉ đạo 3 công ty và có văn bản trả lời cụ thể sau.

Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi giao ban.

Kết luận buổi giao ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường nhấn mạnh: Đề nghị các sở ngành rà soát các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp, đối với một số kiến nghị đã được xem xét giải quyết nhưng chưa thỏa đáng cần nghiên cứu lại chính xác hơn để trả lời trong buổi giao ban tháng 1/2016. Đồng thời có văn bản phê bình các đơn vị không thực hiện tốt nội dung này. Các kiến nghị liên quan đến tiền thuê đất, hỗ trợ thuế, tiếp tục giao các sở ngành liên quan giải quyết thấu đáo hơn các kiến nghị của doanh  nghiệp.

Về nội dung tiền lương của cán bộ công nhân viên Công ty Thủy lợi Bắc, giao sở Tài chính trả lời bằng văn bản. Đồng thời đề nghị các hội doanh nghiệp khi nhận được thông báo, kết quả trả lời của các Sở, ban ngành cần trao đổi kịp thời với các doanh nghiệp. Các kiến nghị của doanh nghiệp trong buổi giao ban giao cho các Sở, ngành tiếp thu và có văn bản trả lời. Trong quá trình xử lý cần trao đổi với các sở ngành liên quan để làm chặt chẽ hơn...

Quỳnh Lan