Cần xem xét, thu hồi dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2!

Dù đã quá thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 vẫn không hoàn tất các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất tại Dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò (do Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 làm chủ đầu tư) là một trong 2 dự án được Báo Nghệ An phản ánh tại bài viết “Số phận hai “dự án nhà nghỉ công nhân”?” trên số báo ra ngày 29/9/2022.

Theo Phòng Quản lý đô thị UBND thị xã Cửa Lò, ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1793/QĐ-UBND về việc xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tháng 8/2021, Dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 là 1 trong 53 dự án chậm tiến độ được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra tình hình triển khai thực hiện và việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của chủ đầu tư. Đến ngày 28/1/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì việc kiểm tra) có Báo cáo số 738/STNMT-ĐĐ báo cáo kết quả kiểm tra lên UBND tỉnh.

Theo đó, Dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 có mục tiêu xây dựng nhà nghỉ cho công nhân kết hợp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Về quy mô, dự án có diện tích sử dụng đất 617,2m2; bao gồm các hạng mục khách sạn 8 tầng, sân, cây xanh, cảnh quan. Đến thời điểm hiện tại, dự án mới chỉ một số thủ tục pháp lý, gồm: Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 03/7/1995 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép Nông trường 3/2 được khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng công trình; Bản vẽ sơ đồ lô đất số 177 khu quy hoạch đường 7, xã Nghi Thu; Công văn số 2108 STC/HCVX ngày 11/09/2010 của Sở Tài chính về việc xác nhận nguồn gốc tiền đã nộp về sử dụng đất; Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 07/07/2010 của UBND thị xã Cửa Lò về lô đất số 177 khu quy hoạch đường số 07 – xã Nghi Thu của Công ty Nông công nghiệp 3/2; Công văn số 5947/UBND.ĐC ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thuê đất, theo đó UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Nông – Công nghiệp 3/2 được lập thủ tục thuê 617,2m2, thửa đất số 264, tờ bản đồ số 13, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà hàng khách sạn.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ rõ, chủ đầu tư chưa được cho thuê đất, chưa xây dựng công trình, chưa đưa dự án vào hoạt động; trên khu đất tồn tại một ki ốt tạm kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời thông tin, chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất 150.000.000 đồng (số liệu thể hiện tại Giấy nộp tiền bằng chuyển khoản ngày 19/01/1996); quá trình kiểm tra, chủ đầu tư có ý kiến về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án: “Hiện nay, thủ tục về đất đai đang vướng mắc nhiều vấn đề nên chưa thể hoàn thiện được, dự án tạm thời hoãn. Đề xuất, kiến nghị: Có phương án để Công ty lập lại hồ sơ, hoàn thiện thủ tục đất đai mới tiến hành thực hiện dự án được”.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận xét: “Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 được UBND tỉnh cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng công trình Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò theo Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 03/7/1995; đồng ý chủ trương lập thủ tục thuê đất tại Công văn số 5947/UBND.ĐC ngày 07/10/2011. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra Chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện các thủ tục để được thuê đất theo quy định, có thời điểm để xảy ra tranh chấp đất đai (đã được Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò giải quyết) trách nhiệm thuộc về Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2. Dự án chưa được UBND tỉnh cho thuê đất, chưa xây dựng, chưa đưa dự án vào hoạt động.

Dự án có vị trí khả năng sinh lợi cao, trong khoảng thời gian dài Chủ đầu tư không quan tâm thực hiện các thủ tục để được thuê đất theo quy định, không quản lý sử dụng đất (hiện trạng khu đất tồn tại một ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống mà Chủ đầu tư không nắm được thông tin), nhiều năm qua cử tri, người dân quanh khu vực dự án phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, không sử dụng đất gây lãng phí tài nguyên đất đai”.

Dù có đánh giá như trên, nhưng xét đề xuất của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2, tại Báo cáo số 738/STNMT-ĐĐ, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện để dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 được thực hiện.

Kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: “Trên cơ sở đề xuất của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến của các sở, ngành và địa phương có liên quan, kính đề nghị UBND tỉnh: Giao Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện quy trình đầu tư dự án theo quy định (hoàn thành trong thời gian 4 tháng kể từ ngày có văn bản thống nhất phương án xử lý của UBND tỉnh). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 không hoàn tất các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất theo quy định, UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý liên quan đến khu đất xin thực hiện dự án”.

Căn cứ kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã cho phép Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 được tiếp tục thực hiện hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án. Cụ thể, tại Văn bản 1793/UBND-CN ngày 18/3/2022, UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/3/2022 để được hướng dẫn thực hiện quy trình đầu tư dự án theo quy định; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định (hoàn thành trước ngày 15/4/2022). Đồng thời, có chỉ đạo: “Trường hợp đến hết ngày 01/7/2022, Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 không hoàn tất các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất theo quy định, giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 03/7/1995 của UBND tỉnh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch dự án và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án”.

Dù được tạo điều kiện như vậy, nhưng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ khi UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1793/UBND-CN đến nay, Sở không nhận được thông tin gì từ Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2. Cán bộ được lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giao cung cấp thông tin cho PV Báo Nghệ An đã trao đổi: “Sở Kế hoạch và Đầu tư từng có văn bản đôn đốc cung cấp hồ sơ nhưng Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 vẫn không có hồi âm!”.

Quả thực, vào ngày 13/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1249/SKHĐT-DN đề nghị Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan dự án Nhà nghỉ công nhân tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Tại đây, Sở này nhắc đến Văn bản 1793/UBND-CN ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh, trong đó có nội dung giao “Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/3/2022 để được hướng dẫn thực hiện quy trình đầu tư dự án theo quy định”; khẳng định “đến thời điểm hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hồ sơ, tài liệu có liên quan”. Và đề nghị: “Để có cơ sở xem xét, báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1793/UBND-CN ngày 18/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty khẩn trương cung cấp các hồ sơ, tài liệu pháp lý có liên quan đến dự án”.

Hỏi cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: UBND tỉnh đã giao thời hạn để Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án là đến hết ngày 1/7/2022. Hiện tại, thời hạn này đã bị vượt hơn 2 tháng. Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xử lý như thế nào? Câu trả lời nhận được là: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Cụ thể, sẽ báo cáo đúng thực tế để UBND tỉnh xem xét, giao Sở Xây dựng tham mưu hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 03/7/1995 của UBND tỉnh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 và các văn bản pháp lý liên quan!