Cập nhật kiến thức mới cho các địa phương ở Nghệ An trong thi hành Luật Bảo vệ môi trường

(Baonghean.vn) - Nội dung được phổ biến là về quá trình xây dựng nghị định; các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm; giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Sáng 24/6, Sở Tài Nguyên và Môi trường Nghệ An tổ chức tập huấn bằng hình thức trực tuyến với các huyện, thành, thị nhằm phổ biến, triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ môi trường; kết hợp với nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm soát ô nhiễm. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị được nghe đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến về quá trình xây dựng nghị định; các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm; giới thiệu một số điểm mới của nghị định, đồng thời giải đáp những thắc mắc của các đại biểu tham dự từ các đầu cầu trực tuyến về các nội dung liên quan. 

Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã được xây dựng, hoàn thiện trên tinh thần quán triệt, bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan.

Đặc biệt là nhấn mạnh quan điểm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, đổi mới phương thức quản lý môi trường “từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa” với nhiều quy định mới, đột phá nhằm từng bước chuyển đổi mô  hình tăng trưởng theo hướng bền vững.

Ông Lương Duy Hanh - Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 và các nội dung liên quan. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, Nghị định đã cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính và đăng ký kinh doanh được cắt giảm chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” như: Bãi bỏ và cắt giảm trên 25 thủ tục hành chính và đăng ký kinh doanh, đặc biệt là xóa bỏ chơ chế “xin – cho”, công khai minh bạch, phân cấp mạnh mẽ cho địa phương  và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho  người dân và doanh nghiệp; lồng ghép một số thủ tục hành chính  trong các lĩnh vực  bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo.

Đây là những nội dung quan trọng nhằm trang bị cho những người làm công tác bảo vệ môi trường, lãnh đạo các địa phương những kiến thức cơ bản về tính pháp lý làm cơ sở, nền tảng cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giúp tham mưu thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bảo vệ môi trường tại địa phương.

Các đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Thanh Chương dọn bãi rác dưới chân cầu Rộ để tạo sân chơi thể thao. Ảnh: Tư liệu