Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) -Ngày 12/5, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác xây dựng đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Các văn bản mới được áp dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tạo sự đồng bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng từ cấp tỉnh đến cơ sở; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng, đảng viên theo đúng quy trình...

Chi bộ đã lãnh đạo Cơ quan tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện toàn diện nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định, như: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm;  Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật:  Giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; Kiểm tra tài chính Đảng; Thi hành kỷ luật đảng... Chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung và xây dựng mới các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại, khen thưởng ủy ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; Quy chế hoạt động của Cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát…

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 .

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, của mỗi đảng viên. Lãnh đạo cơ quan tham mưu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát.

Chú trọng lãnh đạo cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ giám sát,  nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể thật sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình cách mạng hiện nay.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, gồm 2 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025:

- Lãnh đạo cơ quan tham mưu Ủy ban Kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch đề ra cả nhiệm kỳ và hàng năm.

- Phấn đấu hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt, trong đó có một số năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc ký cam kết phấn đầu rèn luyện, tu dưỡng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định 08-QĐ/TW; xây dựng được ít nhất 01 tập thể, 1 đến 2 cá nhân điển hình.