Chỉ thị 40 tạo cú hích trong tín dụng chính sách ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TƯ Đảng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ thị 40 được coi là cú hích tạo đột phá trong tín dụng chính sách ở các địa phương.

BƯỚC CHUYỂN TÍCH CỰC

Diễn Châu được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Hàng năm, UBND huyện và các xã, thị trấn đã quan tâm trích nguồn ngân sách để ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, bố trí điểm giao dịch xã, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi ngân hàng hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm ngân sách huyện, ngân sách xã đã trích chuyển 750 triệu đồng, hoàn thành 107% kế hoạch năm 2021.

Hộ Nguyễn Văn Trường xóm Bắc Tiền Tiến, xã Diễn Kim vay vốn 50 triệu đồng chương trình  Giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương
Gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở xóm Bắc Tiền Tiến, xã Diễn Kim vay vốn 50 triệu đồng chương trình Giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương. Ảnh: Thu Huyền

Đến ngày 30/9/2021 số dư nguồn vốn từ ngân sách huyện, Ngân sách xã đạt gần 4 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc tạo lập nguồn vốn ổn định để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Một số xã thực hiện tốt như: thị Trấn, Diễn Hồng, Diễn Thành, Diễn Kim, Diễn Nguyên, Diễn Hoa...

Đồ họa: Hữu Quân
Đồ họa: Hữu Quân

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc NHCSXH huyện Diễn Châu cho biết: Cùng với nguồn vốn dồi dào, doanh số thu nợ đạt tốt đã góp phần quan trọng tạo nguồn vốn cho vay quay vòng ổn định, chủ động tại địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong điều kiện vốn cấp từ trung ương gặp khó khăn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 732 tỷ đồng.

Vốn vay đã giúp cho 9.970 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, nguồn vốn phục vụ cho mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, với dư nợ đạt 275 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng CSXH huyện Diễn Châu thăm mô hình nuôi tôm trên cát của anh Nguyễn Tiến Cường ở xóm 2, Diễn Trung, Diễn Châu. Ảnh Thu Huyền
Đại diện Ngân hàng CSXH huyện Diễn Châu thăm mô hình nuôi tôm trên cát của anh Nguyễn Tiến Cường ở xóm 2, Diễn Trung, Diễn Châu. Ảnh: Thu Huyền

Ông Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, cho biết: Triển khai Chỉ thị 40 và Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Tại nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, các cơ quan, phòng ban liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tham gia vào cuộc một cách mạnh mẽ; hoạt động tín dụng chính sách đã đẩy nhanh tiến trình xã hội hóa; tính minh bạch, công khai, dân chủ, công bằng được nâng cao; cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; chất lượng tín dụng được đảm bảo ổn định, bền vững.

Tại Nam Đàn, công tác điều hành kế hoạch nguồn vốn luôn được Ban đại diện NHCSXH huyện quan  tâm. Ông Nguyễn Sỹ Hải - Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Việc xây dựng kế hoạch tín dụng hàng năm được thực hiện theo đúng quy định. Hàng năm tham mưu Ban đại diện HĐQT chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch từ thôn, xóm; Tham mưu phân bổ nguồn vốn mới kịp thời. Đối với nguồn vốn quay vòng, Trưởng ban đại diện HĐQT ủy quyền cho Giám đốc NHCSXH huyện thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định.

Trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Nam Giang Nam Đàn vay 100 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo, anh Hùng đầu tư chăn nuôi hiệu quả Ảnh Thu Huyền
Trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Nam Giang, Nam Đàn vay 100 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo, đầu tư chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: Thu Huyền

Cụ thể, về huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương, năm 2020 huy động 600 triệu đồng/kế hoạch 500 triệu đồng (trong đó NSH 300 triệu đồng, Công ty Trung Đức 300 triệu), 10 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện trích ngân sách cho huyện chuyển 500 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao. Đến 31/10/2021 tổng nguồn ngân sách đạt 3,040 tỷ đồng. Huy động vốn đạt mức tăng trưởng tốt.

TẬP TRUNG GIẢI NGÂN ĐÁP ỨNG NHU CẦU VAY VỐN

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng nguồn vốn  tín dụng chính sách đạt gần 9.700 tỷ đồng, trong đó nguồn lực huy động từ ngân sách địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đạt 214 tỷ đồng.

Hàng chục ngàn đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, cải tạo, xây dựng nhà ở, học sinh sinh viên có chi phí để học tập, xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Đời sống nhân dân, nhất là bộ phận người nghèo và đối tượng chính sách được cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 9 tháng đầu năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách đã cấp vốn cho 56.891 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

.Hộ chị Lê Thị Hằng thuộc tổ vay vốn 4B xóm 13, xã Nam Giang, Nam Đàn vay 100 triệu đồng từ nguồn giải quyết việc làm để đầu tư kinh doanh hàng tạp hóa . Ảnh Thu Huyền
Hộ chị Lê Thị Hằng thuộc tổ vay vốn 4B xóm 13, xã Nam Giang, Nam Đàn vay 100 triệu đồng từ nguồn giải quyết việc làm để đầu tư kinh doanh hàng tạp hóa. Ảnh: Thu Huyền

Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh còn khó khăn; nguồn thu ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu chi, nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay còn hạn chế. Quá trình thực hiện Chỉ thị 40, một số cấp ủy đảng, chính quyền còn thiếu quan tâm đúng mức, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, chưa nâng cao vai trò trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện tín dụng chính sách. Việc bố trí ngân sách cấp huyện để ủy thác NHCSXH thực hiện cho vay còn hạn chế, có nơi chưa kịp và không hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao hàng năm. Việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm với tín dụng chính sách chưa đồng bộ…

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, ngày 24/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư TW đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ, tổ chức đoàn thể các cấp, các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thành phố, thị xã thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó xác định công tác tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn. Ảnh Thu Huyền
Cán bộ Ngân hàng Chính sách hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn. Ảnh: Thu Huyền

Hiện nay, nhu cầu vay vốn để tạo việc làm của người lao động trên địa bàn tỉnh còn rất lớn, nhất là lực lượng lao động trở về từ các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (ước khoảng 80 tỷ đồng), song nguồn vốn cấp từ trung ương rất hạn chế (trung ương cấp nguồn vốn này theo phương thức đối ứng so với nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương: 50% ngân sách địa phương, 50% nguồn trung ương).

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động, tại cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh gần đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao thành viên Ban đại diện Sở Tài chính và phòng Tài chính tham mưu UBND cùng cấp bố trí nguồn ngân sách năm 2022 để ủy thác NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, cụ thể: Ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao.

Ban đại diện NHCSXH các huyện tập trung phân bổ nguồn vốn kịp thời khi có thông báo giao vốn của NHCSXH để giải ngân nhanh nguồn vốn các chương trình, đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất và an sinh xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đối với ngân hàng chính sách huyện, tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên, tích cực thực hiện tốt công tác huy động nguồn vốn tiền gửi và nguồn vốn thu hồi nợ quay vòng để tập trung giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là việc cho vay để phục hồi sản xuất sau dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh 

tin mới

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài hoàn thành vào quý 1/2024 sẽ nâng tầm hạ tầng thành phố Vinh

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài hoàn thành vào quý 1/2024 sẽ nâng tầm hạ tầng thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh khẳng định, đầu năm 2024 sẽ hoàn thành công tác GPMB đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài để nhà thầu thi công đoạn đường còn lại và hoàn thành thông tuyến ngay trong quý I/2024. Dự kiến sẽ triển khai giai đoạn 2 vào cuối quý II/2024.

Người chăn nuôi ở Nghệ An tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, chuẩn bị thị trường Tết

Người chăn nuôi ở Nghệ An tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, chuẩn bị thị trường Tết

(Baonghean.vn) - Trước thời điểm tết Nguyên đán 2024 cận kề, người chăn nuôi ở Nghệ An tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, tuân thủ nghiêm công tác phòng trừ dịch bệnh, chuẩn bị nguồn cung ứng cho thị trường. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng, dự báo giá thịt gia súc, gia cầm tăng nhẹ dịp Tết.

Bí xanh

Giá bí xuống thấp, nông dân Nghệ An tìm cách ‘né’ lỗ

(Baonghean.vn) - Xác định khung thời gian sản xuất bí hè thu muộn, đông sớm dễ trồng, năng suất cao nhưng giá xuống thấp nên hiệu quả kinh tế không cao. Do đó, nhiều địa phương tìm cách “né” vụ hoặc có phương pháp trồng xen rau màu để nâng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích…