#chính sách cán bộ

12 kết quả

quỳnh lưu

Cử tri huyện Quỳnh Lưu đề xuất chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Phản ánh với đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Quỳnh Lưu đề nghị Nhà nước cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, giải pháp đồng bộ hơn để phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ chế hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
chính sách cán bộ

Chính sách hỗ trợ mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 12/2019

(Baonghean.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác mà không cần điều kiện về số năm công tác như quy định cũ.