Chính thức công bố hình thức tuyển sinh đầu cấp năm học 2016 - 2017

UBND TP Hà Nội chấp thuận đề nghị của Sở GD&ĐT về công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 10 trung học phổ thông năm 2016 – 2017 cả công và ngoài công lập, đảm bảo đúng luật, chính xác, công bằng, khách quan...
 
Trong công văn số 364/UBND/VX do ông Lê Hồng Sơn – Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội ký, gửi chuyển tới Sở GD&ĐT có nêu: “UBNDTP Hà Nội đã nhận được tờ trình số 218/TTr - SGD&ĐT ngày 15/1/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 10 trung học phổ thông năm 2016 – 2017”.
 
Căn cứ vào tình hình thực tế của TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội có ý kiến như sau: Chấp thuận đề nghị của Sở GD&ĐT về công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 10 trung học phổ thông năm 2016 – 2017 (cả công và ngoài công lập), đảm bảo đúng luật, chính xác, công bằng, khách quan, thuận tiện cho học sinh và cha mẹ học sinh. 
 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “ba tăng, ba giảm” của ngành, tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh và tăng cơ sở vật chất cho các trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp và giảm số lớp đối với những trường hợp có số lớp quá lớn. Đặc biệt tránh tình trạng quá tải ở một số trường.
 
Dưới đây là tờ trình tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi lên UBND TP Hà Nội về việc đồng ý về việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2016 - 2017.
 
Chi tiết của các hình thức tuyển sinh mầm non, lớp 1, 6, 10 có ở trong tờ trình này:
 

Theo Infonet