#chrome

6 kết quả

Trình duyệt nào đang có lượng người dùng lớn nhất thế giới?

Trình duyệt nào đang có lượng người dùng lớn nhất thế giới?

Các số liệu thống kê thị trường mới nhất từ NetMarketShare cho biết trình duyệt Google Chrome đang tăng tốc thị phần với một tốc độ nhanh chóng, trong khi trình duyệt Edge của Microsoft tăng trưởng rất chậm, số liệu này phù hợp với các báo cáo trước đó. Các trình duyệt còn lại thị phần không thay đổi nhiều.