Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc tại Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - ​Chiều 7/8, đoàn công tác do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại huyện Tân Kỳ.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Lành
Buổi làm việc về nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo,  chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ huyện Tân Kỳ nửa nhiệm kỳ 2015- 2020. Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã nghe báo cáo kết quả kiểm tra và trao đổi, đánh giá việc thực hiện nghị quyết các cấp và nghị quyết Đại hội Huyện đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2015- 2020.
Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ Bùi Thanh Bảo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cẩm Tú
Cấp ủy huyện Tân Kỳ đã kịp thời xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về công tác cán bộ, các vấn đề về chính sách đối với cán bộ, triển khai, chỉ đạo thực hiện toàn diện trong huyện.
Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, quy định về công tác cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc tổ chức thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ đã ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ diện huyện quản lý, về đánh giá, xếp loại cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; Việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm cán bộ đúng theo quy trình. Huyện Tân Kỳ đã thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh đã ghi nhận, đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ của huyện Tân Kỳ. Nhờ đó đã góp phần quan trọng giúp Tân Kỳ đạt được những kết quả nhất định sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà trong quá trình triển khai thực hiện công tác cán bộ huyện Tân Kỳ còn gặp phải và cần đề ra giải pháp để khắc phục.

(Đài Tân Kỳ)