Chủ tịch HĐND tỉnh: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu trước cử tri

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, tích cực chất vấn.

>>>Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá: Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng có nhiều  khó khăn, thách thức. Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng; nội dung kỳ họp rất nhiều, thời gian có hạn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, làm việc khẩn trương tham gia đầy đủ kỳ họp, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tích cực chất vấn để các cơ quan chức năng giải đáp, làm rõ những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, quyết định nhiệm vụ năm 2017. Nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án và Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo của UBMT Tổ quốc tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của nhân dân địa phương. 

Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và nhiều  nội dung khác theo quy định.

Kỳ họp sẽ giành thời gian để thực hiện việc chất vấn và nghe thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời chất vấn về những vấn đề nổi lên mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri tỉnh nhà quan tâm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; thảo luận thông qua 34 dự thảo nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và một số nội dung quan trọng khác, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; củng cố xây dựng chính quyền vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, để Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi cao, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; hạn chế các bất cập, yếu kém, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đáp ứng mong đợi của cử tri, nhân dân tỉnh nhà.

"Đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương được mời về dự kỳ họp đảm bảo thời gian, đóng góp tích cực cho việc thực hiện nội dung chương trình kỳ họp", đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Nhóm PV

Bạn đọc có thể gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17

[kien_nghi_hoi_dong]