Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phối hợp giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri nhanh và dứt điểm hơn

Mai Hoa 25/02/2020 12:52

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị đánh giá quy chế phối hợp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh một trong những nội dung phối hợp trọng tâm trong năm 2020 giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh là phối hợp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri nhanh và dứt điểm hơn.

Sáng 25/2, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, Ban Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 25/2, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Phối hợp 4 nội dung trọng tâm

Thực hiện quy chế phối hợp năm 2019, 3 cơ quan đẩy mạnh phối hợp xây dựng các dự án luật và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh có chất lượng.

Cụ thể có 35 dự án luật được Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia ý kiến, qua đó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời giúp cho các đại biểu Quốc hội tỉnh có thêm thông tin tham gia hoạt động lập pháp tại các kỳ họp Quốc hội.

Tương tự, 64 nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành trong năm 2019; trong đó có 39 nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng được Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền cho rằng, 3 cơ quan cần phối hợp có chất lượng hơn trong hoạt động giám sát. Ảnh: Mai Hoa
Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền cho rằng, 3 cơ quan cần phối hợp có chất lượng hơn trong hoạt động giám sát. Ảnh: Mai Hoa

Công tác phối hợp trong hoạt động phản biện được quan tâm tăng cường hơn, nhất là một dự thảo, dự án Luật và dự thảo nghị quyết được dư luận, nhân dân quan tâm hoặc tác động đến quyền lợi của đại đa số người dân.

Trong đó đáng quan tâm nhất là phản biện về dự thảo nghị quyết về bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024. Hoạt động giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đều có sự tham gia của các cơ quan vào thành phần đoàn, góp phần nâng cao chất lượng và “sức nặng” của các cuộc giám sát của mỗi cơ quan.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền điều hành phiên giải trình. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền báo cáo kết quả phối hợp trên nhiều nội dung trọng tâm giữa 3 cơ quan trong năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri; tiếp nhận, tổng hợp và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như các kiến nghị, phản ánh của cử tri được 3 cơ quan tăng cường, tạo tiếng nói và sự đốc thúc chung đối với các cấp, các ngành để các đơn thư và kiến nghị của nhân dân được giải quyết rốt ráo và kịp thời hơn.

Ba cơ quan cũng đã có nhiều hoạt động phối hợp trong công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các luật, các nghị quyết HĐND tỉnh đi vào cuộc sống cũng như chuyển tải kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri từ các cấp, các ngành đến với người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc đề xuất cần xây dựng phần mền theo dõi việc giải quyết đơn thư và kiến nghị, phản ánh của cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc đề xuất cần xây dựng phần mềm theo dõi việc giải quyết đơn thư và kiến nghị, phản ánh của cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Phối hợp đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri nhanh, dứt điểm

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, kết luận tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, hoạt động phối hợp giữa 3 cơ quan trong năm 2019 đã có nhiều bước chuyển mới, góp phần tác động đến việc hoàn thành nhiệm vụ cũng như nâng cao vai trò, vị thế của mỗi cơ quan trong hệ thống chính trị và trong lòng cử tri và nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp vẫn chưa thể hài lòng và đặt ra một số băn khoăn yêu cầu mỗi cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp hiệu quả hơn trong năm 2020, nhất là trong việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri và đơn thư của công dân; việc tham gia phản biện có chất lượng vào các dự thảo luận và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh…

Nhấn mạnh năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp; năm chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của cơ quan dân cử và tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp gắn với kiện toàn bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu mỗi cơ quan cần có sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường phối hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo tránh tạo ra sự ỷ lại của người nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư và kiến nghị cử tri nhanh và dứt điểm hơn. Ảnh: Mai Hoa

Trách nhiệm cụ thể đó là 3 cơ quan cần phối hợp và tham gia đánh giá tốt việc thực hiện kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 2020 và đề ra kế hoạch cho 5 năm tới sát đúng. Cùng với đó là tiến hành đánh giá và tổng kết kinh nghiệm hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên cơ sở đó định hướng cơ cấu đại biểu và yêu cầu đổi mới hoạt động cho nhiệm kỳ tới như thế nào phù hợp.

Song song với hoạt động trên, 3 cơ quan tiếp tục trăn trở đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng pháp luật và nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó đề cao hoạt động phản biện của MTTQ để các luật và nghị quyết HĐND tỉnh sau khi ban hành đi nhanh vào cuộc sống.

Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát cần chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của mỗi cơ quan để tiếp tục đôn đốc; phối hợp hơn trong việc đeo bám, đôn đốc giải quyết các ý kiến tham gia thảo luận tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường của các kỳ họp HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri, nhân dân, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nội dung, vấn đề, với mong muốn các kiến nghị, phản ánh của cử tri được giải quyết nhanh và dứt điểm hơn.

"Bởi nếu làm tốt công tác này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp" - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phối hợp giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri nhanh và dứt điểm hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO