Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết liệt xử lý điểm nóng về tài nguyên và môi trường

(Baonghean.vn) – “Không thể để người dân không được vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp; các dự án giao đất chậm triển khai hoặc triển khai kéo dài nhưng không có biện pháp xử lý triệt để; nhiều hệ lụy sau cấp phép khai thác khoáng sản; ô nhiễm môi trường sau khi các dự án đi vào hoạt động; quản lý đất nông , lâm trường thiếu chặt chẽ...”.  Đó là các nội dung được đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu ra tại cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường sáng 10/10.

Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh và UBND thành phố Vinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc
Tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp tại Yên Thành chậm được xử lý

Tại cuộc làm việc, thông qua báo cáo của đồng chí Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho thấy, thời gian quan, Sở đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ theo chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, nước, môi trường, khí tượng – thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu....Nhờ đó, mặc dù chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao tăng lên, nhân lực chưa được bổ sung theo đúng quy định, nhưng các nhiệm vụ theo chức năng đều tạo được một số chuyển biến tích cực.

Đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khai thác khoảng sản giảm được điểm nóng, bức xúc. Sở cũng đã tăng cường phối hợp có hiệu quả với các sở, ngành, các địa phương trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường, góp phần tăng cường quản lý nhà nước. Sở cũng tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư; các dự án đầu tư chưa triển khai, hoặc triển khai chậm, chuyển nhượng trái phép...

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần quan tâm đến công tác hậu kiểm cấp quyền sử dụng đất, phê duyệt đánh giá tác động môi trường đối với các dự án

Tại cuộc làm việc, từ việc đặt vấn đề của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ngay đầu buổi làm việc, lãnh đạo các ngành và UBND thành phố Vinh đã làm rõ nhiều vấn đề khó khăn, bất cập đang đặt ra cũng như giải pháp, biện pháp để giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho rằng: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, ngày 9/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực từ ngày 15/11/2016).

Trong đó quy định những dự án được giao đất nhưng chưa triển khai hoặc chậm tiến độ đều phải nộp tiền sử dụng đất từ khi được giao đất theo giá hiện tại và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, kể cả nếu bị thu hồi dự án cũng phải nộp. Khi triển khai nghiêm túc Nghị định này thì sẽ giải quyết được tình trạng các dự án giữ đất.

Các cơ sở chế biến hải sản nằm trong khu dân cư tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm

Liên quan đến việc giao đất cho người dân các huyện miền núi chưa làm được, theo đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây đang vấn đề “nóng”, người dân bức xúc.

Nguyên nhân là do sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và các địa phương chưa hiệu quả, tạo sự thống nhất. Tâm lý các nông, lâm trường muốn giữ đất, các địa phương muốn giao đất, thậm chí có địa phương muốn giao đất quá diện tích hiện có sau khi rà soát. Vì vậy, cần có giải pháp, sự thống nhất giữa các ngành, địa phương để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Quan tâm giải quyết các hạn chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng, cho rằng, cần quan tâm công tác hậu kiểm sau giao đất, thuê đất, cấp phép khoáng sản, môi trường... Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ hơn trong việc xử lý các vấn đề đặt ra.

Đồng chí Võ Duy Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các hạn chế, tồn tại trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chia sẻ những khó khăn của ngành Tài nguyên – Môi trường với khối lượng công việc lớn, quản lý trên nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh bức xúc, điểm nóng như đất đai, khoáng sản, môi trường.... Bởi vậy, Sở Tài nguyên – Môi trường cần có thái độ quyết liệt, dứt khoát trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang đặt ra. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định Nhà nước liên quan đối với các lĩnh vực ngành phụ trách đến các tổ chức, cá nhân. 

Về lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Sở quan tâm chỉ đạo cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017; gắn với quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ. Phối hợp các ngành, địa phương thu tiền sử dụng đất các dự án còn nợ đọng, gắn tham mưu các văn bản thực hiện các quy định của Nhà nước về lĩnh vực này. Rà soát và xây dựng bảng giá đất trình HĐND tỉnh quyết định nhằm giải quyết các bất cập đặt ra. Phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, đo đạc, cắm mốc và thu hồi đất nông, lâm trường để bàn giao cho các địa phương. Tổ chức xây dựng đề án nâng cao sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc

Về công tác quản lý khoáng sản, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Sở hoàn thành các thủ tục quyền đấu giá khai thác khoáng sản; tham mưu UBND tỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên; quản lý tốt khoáng sản chưa cấp phép...

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cần tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thành báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh.  Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực thuộc ngành quản lý; gắn với xử lý nghiêm “hậu” thanh tra, kiểm tra, nhằm tạo ra chuyển biến tích cực trên các mặt công tác của ngành.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước thuộc ngành.... 

Minh Chi