Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành thị về triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; giao ban công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra sáng 12/7.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thu Huyền

Dự toán thu nội địa năm 2019 tăng 12-14%

Năm 2019, Nghệ An xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 khoảng 9,0 - 10,0%. Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững; Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2018 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Mục tiêu cho công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2019 - 2021 là: Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngân sách và nợ công theo hướng an toàn bền vững gắn với việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách, tăng cường quản lý thu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực công. Dự toán thu nội địa năm 2019 (không kể thu từ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu 12 - 14%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5 - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.

Về nội dung này, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 7,39 - cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, để đạt kịch bản tăng trưởng 9% trong năm 2018 thì 6 tháng cuối năm phải đạt 10,5%, các cấp ngành phải chỉ đạo quyết liệt. Về thu ngân sách, tổng số thu có thể đạt nhưng đáng quan tâm là cơ cấu thu nội địa, hiện nay thu từ doanh nghiệp quốc doanh, công thương nghiệp, thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thấp; nợ thuế tăng cao. Đây là những vấn đề cần được phân tích để có giải pháp xử lý.

Giải ngân XDCB đạt cao so với cả nước

Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, có 3 nguồn giải ngân thấp là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu chính phủ và nguồn vốn nước ngoài. Lý do giải ngân chậm chủ yếu là vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thu Huyền

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, theo báo cáo sở KH&ĐT, kế hoạch đầu tư công năm 2018 được giao là 5.450 tỷ 347 triệu đồng, khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2.787 tỷ 675 triệu đồng, đạt 51,15%; giải ngân đạt trên 44% (cao hơn mức bình quân chung cả nước (32,53%) và cao hơn so với cùng kỳ (gần 40%).

Có 3 nguồn giải ngân đạt khá là chương trình mục tiêu chính phủ (64,22%); cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí tính điểm 58,26% và nguồn thu sử dụng đất 52,66%. Có 8 địa phương giải ngân khá (trên 60%) gồm: Thanh Chương, Anh Sơn, Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Cửa Lò, Yên Thành, Diễn Châu và Nghi Lộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu, đề nghị các sở, ngành địa phương làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm để từ đó có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phát biểu, chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đức An cho biết, năm 2018, nguồn bố trí cho ngành GTVT là hơn 1.400 tỷ đồng, nhưng hiện tiến độ giải ngân đến nay mới đạt hơn 36%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, xem xét bố trí vốn các dự án hoàn thành. 

Đánh giá nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền cho rằng việc xử lý tiến độ một số dự án chậm, thủ tục còn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện một số dự án có nguồn vốn lớn tập trung các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện nhưng có nhiều vướng mắc. Trong khi đó, một trong những điều kiện để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 trông chờ nhiều vào giải ngân xây dựng cơ bản. Vì thế, các cấp ngành cần rà soát, chỉ đạo quyết liệt hơn.

Thảm bê tông nhựa tuyến đường Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị các cấp, các ngành bám sát tình hình, quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018. Các ngành, các cấp rà soát lại nhiệm vụ còn lại của năm 2018 để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm các sở, ngành, địa phương đánh giá và ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của ngành, địa phương gắn kế hoạch 2016 - 2020. Các địa phương, đơn vị cần căn cứ số liệu thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 do Cục Thống kê tỉnh công bố, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế để ước thực hiện cả năm và dự báo triển vọng phát triển để xác định chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của ngành địa phương.

Về giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những bất cập, tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, quản lý ngân sách, tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm; rà soát điều chỉnh kế hoạch, không bố trí vốn đối với dự án phát sinh nợ.
Giao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải kiểm tra đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh có hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong xây dựng cơ bản...