Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh: Phải sàng lọc kỹ trong xây dựng các chương trình, đề án

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung các đại biểu đề cập nhiều tại cuộc làm việc của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX để thảo luận về nội dung dự thảo các văn kiện.
Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh: Phải sàng lọc kỹ trong xây dựng các chương trình, đề án ảnh 1
Cuộc làm việc được tổ chức vào sáng nay, 10/8, do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên của Tiểu ban Văn kiện. Ảnh: Thành Duy

ĐỀ XUẤT 10 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Cuộc họp nhằm thảo luận dự thảo lần thứ 4 Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ 2 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; dự thảo lần thứ nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành lấy ý kiến qua nhiều kênh và đã nhận được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, sâu sắc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

Các ý kiến đã bổ sung đầy đủ, chính xác hơn phần đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gợi mở những nội dung cần làm rõ hơn trong định hướng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh: Phải sàng lọc kỹ trong xây dựng các chương trình, đề án ảnh 2
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo quá trình xây dựng các văn kiện. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII cũng đang được tiến hành theo quy trình.

Căn cứ dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 4, Tổ biên tập đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng đang được xây dựng.

Liên quan đến dự thảo Báo cáo chính trị, Tổ biên tập trình lại xin ý kiến vào một số nội dung liên quan đến phương châm chỉ đạo, chủ đề Đại hội; một số nội dung điều chỉnh, bổ sung về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020;...

Tổ biên tập cũng xin ý kiến Tiểu ban Văn kiện một số nội dung về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ tới liên quan đến định hướng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; các đột phá phát triển.

Tổ biên tập đề xuất lựa chọn 10 chương trình trọng điểm: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành Khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, là động lực tặng trưởng kinh tế của tỉnh; Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và những năm tiếp theo;… để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHẢI GẮN VỚI THỰC HIỆN
MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc làm việc, ý kiến các thành viên Tiểu ban Văn kiện thảo luận về các nội dụng liên quan đến các dự thảo văn kiện, trong đó có việc đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần thể hiện được đạt, vượt hay không đạt. Liên quan đến các đột phá phát triển, bên cạnh đột phá về thể chế, hạ tầng; đề nghị xem xét có đột phá tập trung xây dựng TP. Vinh.

Ý kiến đại biểu cho rằng, trong tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần đánh giá thêm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách tư pháp cũng cần đánh giá sâu sắc hơn; cơ chế, chính sách chưa thật đồng bộ như liên quan đến nguồn nhân lực, vật lực;…

Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phải đảm bảo được sự liên thông, gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết; rà soát những đề án, chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn phù hợp thì tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh: Phải sàng lọc kỹ trong xây dựng các chương trình, đề án ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nêu ý kiến, cách viết chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội cần bảo đảm tính linh hoạt để có thể điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời cần mô tả khái quát nội hàm nhằm tránh trùng lặp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá chủ đề của dự thảo Báo cáo chính trị đã cô đọng, cơ bản thể hiện được các thành tố từ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đến động lực, giải pháp, mục tiêu; đồng thời đề nghị cân nhắc bổ sung cụm từ “chủ động” để thể hiện được tinh thần của Nghệ An.

Liên quan đến kết quả đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn bộ các ngành, lĩnh vực phải rà soát lại chỉ tiêu năm 2020 vì trong bối cảnh hiện nay sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Đối với bối cảnh, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ mới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Quy mô nền kinh tế Nghệ An hiện đứng thứ 10 cả nước. Do đó, nên thay thế đánh giá quy mô kinh tế còn nhỏ bằng cụm từ “chưa phát triển vững chắc hoặc chưa chất lượng, hiệu quả”; đồng thời trong mục tiêu tổng quát nên thống nhất sử dụng cụm từ “trình độ phát triển”.

Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh: Phải sàng lọc kỹ trong xây dựng các chương trình, đề án ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị cân nhắc nâng mục tiêu tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ trong nhiệm kỳ mới, vì Nghệ An có tiềm năng, dư địa phát triển lĩnh vực này.

Ba mũi đột phá phát triển nhiệm kỳ mới được xác định là về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng; tuy nhiên, đối với đột phá về thể chế mà cốt lõi là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính cần đưa thêm yếu tố “kỷ cương” để nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện; đột phá về nguồn nhân lực cần phát huy được nhân lực người Nghệ An trong và ngoài tỉnh; đối với đột phá về hạ tầng, không nên xác định nhiều mà nên đưa vào dự án trọng điểm; đồng thời quan tâm đến hạ tầng thủy lợi, hạ tầng năng lượng. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm phải sàng lọc kỹ, tránh ban hành nhiều nhưng không thực hiện được do thiếu nguồn lực. Việc phát triển của thành phố Vinh cũng phải xác định là một nhiệm vụ trọng tâm.

Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh: Phải sàng lọc kỹ trong xây dựng các chương trình, đề án ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để nghị Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. 

Đối với dự thảo Chương trình hành động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh nguyên tắc là phải đảm bảo liên thông, ăn khớp với Nghị quyết Đại hội, Báo cáo kiểm điểm; có kết cấu cho phù hợp, thể hiện được trọng tâm, trọng điểm. Mặt khác, cần rà soát lại các đề án, chương trình của nhiệm kỳ 2015 - 2020 xem nội dung nào có thể tiếp tục thực hiện, nội dung nào cần ban hành mới. 

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cần lưu ý bổ sung thêm mảng an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm nên trình bày gọn, tránh liệt kê, dài dòng; bổ sung thêm việc thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; bổ sung thêm công tác kiểm tra, giám sát; thể hiện xác đáng hơn vấn đề nêu gương.

Tin mới

Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã điều chỉnh tăng mức xả nước xuống hạ du từ 50 m3/s lên 160 m3/s để nâng cao mực nước sông Lam, đảm bảo các trạm bơm có thể bơm được nước vào đồng ruộng, phục vụ chống hạn và sản xuất vụ Xuân 2023.
Khi VAR phạm sai lầm?

Khi VAR phạm sai lầm?

(Baonghean.vn) - Vòng đấu thứ 27 Serie A, trận derby Italia giữa Inter Milan và Juventus, trọng tài chính tham khảo VAR và công nhận bàn thắng duy nhất, cũng là chiến thắng sát nút cho đội bóng áo sọc trắng đen.
Hoàn cảnh thương tâm của gia đình cháu gái bị bệnh tan máu bẩm sinh ở Quỳ Châu

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình cháu gái bị bệnh tan máu bẩm sinh ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Hoàn cảnh gia đình anh Lô Văn Tuấn ở xã Châu Hội (Quỳ Châu) rất thương tâm, đặc biệt con gái thứ hai của vợ chồng anh bị bệnh tan máu bẩm sinh, phải thường xuyên đến bệnh viện truyền máu. Hoàn cảnh của gia đình hiện rất khó khăn và cần sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời...
Cánh cửa khác sẽ mở ra với các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An

Cánh cửa khác sẽ mở ra với các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sự nghiệt ngã của bóng đá khiến giấc mơ Vàng Giải U17 Quốc gia 2023 của U17 Sông Lam Nghệ An đã không thể thành hiện thực. Tuy nhiên khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, cú vấp ngã này là bài học lớn giúp các chân sút U17 Sông Lam Nghệ An trưởng thành hơn.
Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

(Baonghean.vn) - Sau 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng thực tiễn vẫn còn bất cập cần sửa đổi phù hợp với tình hình mới. Báo Nghệ An giới thiệu ý kiến góp ý của Tiến sĩ Nguyễn Văn Đại - Khoa Luật, Trường Đại học Vinh.
Vị chánh án chú trọng công tác hòa giải, đối thoại để hóa giải các mâu thuẫn

Vị chánh án chú trọng công tác hòa giải, đối thoại để hóa giải các mâu thuẫn

(Baonghean.vn) - Giúp các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp mà không cần phải mở phiên tòa xét xử, theo đó, tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức của đương sự và Nhà nước... là cách làm mà ông Trần Ngọc Sơn, hiện là Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An áp dụng hàng chục năm qua.