Cơ sở thịt quay Giao Hiền tiến hành sửa chữa, nâng cấp sau khi bị xử phạt

(Baonghean.vn) – Sau khi bị đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Nghệ An xử phạt gần 25 triệu đồng và yêu cầu tạm dừng sản xuất để khắc phục những sai phạm cho đến khi đủ điều kiện để hoạt động; đến nay cơ sở thịt quay Giao Hiền đang tích cực xây dựng lại nhà xưởng, lò cũng như hoàn thiện các điều kiện khác để đảm bảo giết mổ, chế biến an toàn.

Cơ sở thịt quay Giao Hiền đã dừng hoạt động.

Những vi phạm mà cơ sở thịt quay Giao Hiền khi thanh, kiểm tra là: Cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm; Khu chế biến chưa cách li với nguồn ô nhiễm; Nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến không mang bảo hộ lao động; Quy trình sản xuất, chế biến không đảm ứng theo quy trình một chiều… Chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, giấy xác nhận có đủ kiến thức về ATVSTP.

Cơ sở thịt quay Giao Hiền đang tiến hành sửa chữa toàn diện để đảm bảo sản xuất, chế biến thực phẩm hợp vệ sinh.

Khắc phục những sai phạm nói trên, hiện tại cơ sở này đang tiến hành xây dựng lại toàn bộ nhà xưởng, lò quay, nơi nuôi nhốt, giết mổ, hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh; Cùng với việc khởi tạo công trình, cơ sở cử người tham gia tập huấn các lớp đào tạo về kiến thức ATVSTP; Sau khi xây dựng hoàn tất, cơ sở thịt quay Giao Hiền sẽ thực hiện làm hồ sơ trình các cơ quan chức năng thẩm tra, phê duyệt, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, cơ sở giết mổ gia súc.

Thanh Sơn