Công bố Quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn - Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Chiều 10/6, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn - Thái Hòa, trên cơ sở tổ chức lại Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn và Hạt Kiểm lâm thị xã Thái Hòa.
Đồng chí Bạch Quốc Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phát biểu tại buổi lễ công bố sáp nhập Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa. Ảnh: Minh Thái

Việc hợp nhất Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa được thành lập theo chỉ đạo tại Đề án tinh giản biên chế đã được phê duyệt tại Quyết định 2416/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc phê duyệt Đề án thành lập hạt Kiểm lâm liên huyện trên cơ sở hợp nhất các hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, thị xã thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Thái

Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn -  Thái Hòa là đơn vị thứ 2 được công bố về sáp nhập 8 hạt kiểm lâm thành 4 hạt kiểm lâm theo đề án của tỉnh. Đồng chí Trịnh Quốc Khánh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Thái Hòa được bổ nhiệm làm Hạt trưởng Kiểm lâm Nghĩa Đàn -  Thái Hòa.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tặng hoa các đồng chí lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn - Thái Hòa. Ảnh: Minh Thái

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Bạch Quốc Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Sau khi hợp nhất Hạt Kiểm lâm liên huyện Nghĩa Đàn - Thái Hòa, Chi cục Kiểm lâm căn cứ đề án làm việc và cân đối nhu cầu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để sắp xếp, bố trí, luân chuyển vị trí việc làm một cách hợp lý, đảm bảo bộ máy có hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu Hạt trưởng Nghĩa Đàn -  Thái Hòa thực hiện ngay các nội dung về quản lý hành chính nhà nước để chủ động phối hợp với chính quyền địa phương  thực hiện ngay nhiệm vụ, đặc biệt trong giai đoạn nhiệm vụ chuyên môn PCCCR đang ở thời kỳ cao điểm.

Cũng tại lễ công bố, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa ghi nhận những nỗ lực của 2 Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa thời gian qua. Đồng thời mong muốn sau khi sáp nhập, Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn - Thái Hòa tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trên địa bàn 2 huyện; tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn hiệu quả.