#công ty tài chính

5 kết quả

Cần thêm cơ chế bảo vệ người vay

Cần thêm cơ chế bảo vệ người vay

Giảm lãi suất, đa dạng hóa sản phẩm, tạo dựng hành lang pháp lý thông thoáng, an toàn cho các công ty tài chính và khách hàng... là những giải pháp, theo các chuyên gia, có thể đẩy lùi nạn tín dụng đen, cầm đồ, cho vay nặng lãi đang bùng phát hiện nay.