Cử tri đề nghị cung cấp thông tin về tiến độ xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1

(Baonghean.vn)- Cử tri thị xã Hoàng Mai  đề nghị UBND tỉnh cung cấp thông tin về tiến độ xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.    

Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập I được Chính phủ giao Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư có công suất 1.200MW (2x600MW), tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Theo tiến độ trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh Dự án sẽ đưa vào vận hành Tổ máy 1 năm 2022, Tổ máy 2 năm 2023.

Về công tác chuẩn bị đầu tư: đến nay Dự án đầu tư xây dựng công trình dự án nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập I đã được Hội đồng thành viên TKV đã phê duyệt theo ủy quyền của Bộ Công Thương (Quyết định số 348/QĐ-TKV ngày 6/3/2017). Chính phủ đã đầu tư đồng ý về nguyên tắc Liên danh Tổ hợp nhà thầu EPC do Tập đoàn Doosan làm điều phối chính cùng với Lilama, Narime và các doanh nghiệp trong nước khác thực hiện thiết kế, chế tạo thiết bị cho cả hai tổ máy của NMNĐ Quỳnh Lập I. Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án NMNĐ Quỳnh Lập I đã được Bộ TN&MT phê duyệt (Quyết định số 2784/QĐ-BTNMT ngày 2/12/2016).

Lễ động thổ dự án nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1. Ảnh tư liệu

Thời gian tới TKV dự kiến sẽ thực hiện những nội dung sau:

- Tổ chức đàm phán hợp đồng mua bán điện với EVN.

- Mời các nhà đầu tư quan tâm xúc tiến hợp tác đầu tư dự án, Báo cáo Bộ Công Thương, Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

- Xây dựng phương án thu xếp vốn, phương thức đầu tư cụ thể cho dự án.

- Báo cáo các Bộ ngành, Chính phủ cho phép chỉ định thầu Liên danh nhà thầu EPC Doosan-Lilama- Narime thực hiện gói thầu EPC dự án theo chỉ đạo của Chính phủ.

 - Khởi công dự án dự kiến trong quý I/2018, đưa vào vận hành năm 2022-2023 (Dự kiến Tổ máy 1: 46 tháng, Tổ máy 2: 52 tháng).

 Về công tác bồi thường, GPMB, tái định cư:

- TKV đã phê duyệt dự án bồi thường, GPMB, tái định cư để xây dựng NMNĐ Quỳnh Lập I (Quyết định số 2398/QĐ-TKV Ngày 19/11/2015).

- UBND thị xã Hoàng Mai đã thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (HĐBT) và đã ký hợp đồng tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư dự án với đại điện chủ đầu tư.

Phối cảnh tổng thể dự án nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1. Ảnh tư liệu

Về các công việc đã thực hiện:

- Tổ chức họp dân, công khai phổ biến các chế độ, chính sách đền bù, hỗ trợ của nhà nước đối với công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án. Đã có gần 200 hộ dân tham gia họp và HĐBT đã giải quyết được cơ bản nhiều thắc mắc mà người dân đưa ra .

- Tuyên truyền, vận động, giải thích, tổ chức phát phiếu, phát tờ rơi để người dân đăng ký vào các khu tái định cư.

- Lập phương án đầu tư tái định cư phục vụ GPMB dự án và được UBND thị xã Hoàng Mai ký xác nhận tại văn bản số 624/PA-UBND ngày 01/07/2016.

- Công bố công khai quy hoạch các khu tái định cư đến tận các xóm (Đồng Thanh, Đồng Minh, Tân Minh), treo các bản vẽ quy hoạch, trực tiếp hướng dẫn, giải thích cho người dân, tạo điều kiện để người dân trực tiếp vào thăm quan, tìm hiểu các khu tái định cư.

- Hoàn thành toàn bộ công tác đo vẽ giải thửa ngoài thực địa theo phương án được duyệt với tổng số thửa đất đã đo vẽ là 994 thửa (Tổng diện tích là: 174,59 ha). Hoàn thành lưới địa chính, đóng 178/178 cọc mốc ranh giới GPMB.

- Hoàn thành việc ký xác nhận các thửa đất: Số thửa đất: 463/994 thửa đất; Số hộ dân: 88/413 hộ dân. Ký xác nhận của Sở tài nguyên môi trường 01/10 mảnh bản đồ trích đo giải thửa (mảnh bản đồ số 7).

- Cắm dựng biển pano công khai quy hoạch tại trung tâm mặt bằng dự án.

- Trình Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An thẩm định hồ sơ đợt I (5,6ha, 38 hộ đất lâm nghiệp).

Gia Huy

( Tổng hợp)