Cử tri kiến nghị hỗ trợ địa phương xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch

(Baonghean.vn) - Cử tri một số huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ các địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn có điều kiện tích tụ ruộng đất; tạo thương hiệu, xây dựng sản phẩm nông nghiệp sạch; liên doanh, liên kết với nước ngoài để thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Vấn đề này UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay, Nghệ An có 456.755 hộ gia đình sản xuất nông, lâm, thuỷ sản; với phương thức sản xuất nông hộ là chủ yếu. Đây thực sự là một trở ngại lớn trong phát triển một nền sản xuất hàng hoá lớn, hiện đaị trong xu thế hội nhập, vì vậy việc khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp là yêu cầu tất yếu.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp xác định rõ việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm là xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn tới, với sự khẳng định vai trò đầu tàu của doanh nghiệp trong chuỗi liên kết. Thông qua chuỗi liên kết để tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hoá quy mô lớn; ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ mới, cơ giới hoá vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Trồng rau cho thu nhập cao ở xã Tân Sơn ( Đô Lương). Ảnh tư liệu

Thời gian qua, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT đã tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất được giao đất, thuê đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa theo quy mô trang trại, gia trại, xây dựng cánh đồng lớn ...v.v.. Hiện nay đã có nhiều mô hình tốt, hiệu quả như: Công ty CP Thực phẩm sữa TH, Vinamilk, Công ty công nghệ cao Phủ Quỳ... và trên 6.153 trang trại, gia trại trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên MT và các địa phương  tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 05/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh vận động nông dân "dồn điền, đổi thửa" và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp;

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 06/12/2016 của  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016-2020;

Cam Vinh - một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Nghệ An đã bước đầu xây dựng thành công thương hiệu trên thị trường nông sản trong nước. Ảnh tư liệu

- Triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh nhằm tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững như: Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chính sách phát triển thủy sản; Chương trình phát triển giống; Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020; Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 210/2014/NĐ-CP; QĐ 08/2015/QĐ-UBND về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020;

- Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất. Củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế trang trại, thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012;

 - Tăng cường công tác hội nhập và hợp tác quốc tế, thu hút các nguồn lực đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thông qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư, khoa học công nghệ tiên tiến, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội của tỉnh nói chung./.

Gia Huy

(Tổng hợp)