Cửa Lò tổng kết công tác xây dựng Đảng 2015

(Baonghean.vn) - Chiều 25/12, Thị xã Cửa Lò tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết.
Trong rong năm 2015, Cửa Lò đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp từ thị xã xuống cơ sở, các ngày lễ lớn của đất nước và thị xã, công tác xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có bước phát triển mạnh mẽ…
 

Trong năm 2015, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng giá trị sản xuất tăng trên 11 % so với năm 2014, các ngành dịch vụ tăng 12,3 % so với năm ngoái; lượng khách du lịch về Cửa Lò ước đạt 2,45 triệu lượt, Thu ngân sát đạt 268 tỷ đồng, bằng 114 % dự toán HĐND thị xã giao.

Ban Thường vụ Thị ủy Của Lò khen thưởng cho những tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015.
Để có được kết quả nói trên, phần lớn các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ TX Cửa Lò đã thực sự tiên phong, đầu tàu, gương mẫu, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ và nhân dân vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
 
Dịp này, Thị uỷ Cửa Lò đã biểu dương 23 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu và khen thưởng cho 9 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục: 2011-2015
                  Khắc Giang
Đài TH Cửa Lò