Cục Thuế Nghệ An hướng dẫn ứng dụng điện tử về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất do Covid-19

Trân Châu 18/04/2020 09:04

(Baonghean.vn) - Để hỗ trợ thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid -19.

Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An cho biết: Hiện nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng đáp ứng nhận điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP trên Cổng thông tin thuế điện tử (eTax).

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là chủ trương lớn của Chính phủ hiện nay. Ảnh: L.T

Để doanh nghiệp có thể khai và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên eTax ngay khi hệ thống eTax, doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau:

1. Bước 1:
Người nộp thuế đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng User và Pass của người nộp thuế.
2. Bước 2:
Chọn mục khai thuế => chọn đăng ký tờ khai => tích chọn mẫu
GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT.
=> Bấm Tiếp Tục.

3. Bước 3:

Hệ thống thông báo Chấp Nhận hoặc Chọn Lại:
=> Bấm Chấp nhận.
4. Bước 4:
Chọn mục khai thuế => chọn kê khai trực tuyến => chọn tờ khai
GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT
=> Bấm tiếp tục
5. Bước 5:
Kê khai GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT
=> Bấm hoàn thành kê khai, sau đó chọn Ký và nộp tờ khai.
Trường hợp Tổng cục Thuế có hướng dẫn mới, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cập nhật kịp thời trên website http://nghean.gdt.gov.vn
Tài liệu hướng dẫn như sau
https://drive.google.com/…/1zMxtiCB2DrBHIRp9p-D8FL2Sr…/view…

Theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Chính phủ áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản suất, kinh doanh; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thời gian gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và tháng 6 năm 2020 và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp cũng gia hạn 05 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp trong năm 2020 được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020. Ngoài ra, Chính phủ cũng gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2020 thêm 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020.


Cục Thuế Nghệ An hướng dẫn ứng dụng điện tử về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất do Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO