#Cứu thuyền viên

4 kết quả

Một số biện pháp khẩn cấp để chống chìm tàu

Một số biện pháp khẩn cấp để chống chìm tàu

(Baonghean.vn) - Tai nạn đâm va thường đem đến hậu quả rất thảm khốc, ngoài việc gây thiệt hại về con người và tài sản, tai nạn đâm va có thể dẫn đến hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Vì thế nghiên cứu phân tích về tai nạn đâm va đóng một vai trò rất quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn có thể gặp phải trong điều khiển tàu.