Đã có kinh phí chi trả GPMB dự án đường Hạnh Dịch - Mường Đán sau 8 năm chậm trễ

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin UBND huyện Quế Phong hồi âm liên quan đến dự án đường giao thông Hạnh Dịch - Mường Đán.

Báo Nghệ An số ra ngày 26/12/2018 và baonghean.vn ngày 31/12/2018 đăng tải bài viết “Nghệ An: Đường hoàn thành 8 năm, dân chưa nhận được tiền đền bù” phản ánh tuyến đường giao thông Hạnh Dịch - Mường Đán (xã Hạnh Dịch, Quế Phong) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010 nhưng 8 năm trôi qua, hàng chục hộ dân nơi đây vẫn chưa được nhận đầy đủ tiền đền bù dù trước đó đã nhường đất thực hiện dự án.

Nghệ An: Đường hoàn thành 8 năm, dân chưa nhận hết tiền đền bù

Nghệ An: Đường hoàn thành 8 năm, dân chưa nhận hết tiền đền bù

(Baonghean.vn) - Tuyến đường giao thông Hạnh Dịch – Mường Đán (xã Hạnh Dịch, Quế Phong) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010. Nhưng 8 năm trôi qua, hàng chục hộ dân nơi đây vẫn chưa được nhận đầy đủ tiền đền bù dù trước đó đã hồ hởi nhường đất thực hiện dự án.
Tuyến đường mặc dù hoàn thành đã 8 năm nhưng đến nay vẫn còn 24 hộ chưa nhận đầy đủ tiền đền bù. Ảnh tư liệu
Sau khi báo phản ánh, ngày 29/01/2019, UBND huyện Quế Phong đã có Công văn số 98/UBND-TCKH trả lời vấn đề báo nêu, trong đó khẳng định: Việc Báo Nghệ An phản ánh dự án Đường hoàn thành 8 năm dân chưa nhận tiền đền bù là đúng thực tế.

Dự án đường giao thông Hạnh Dịch - Mường Đán được UBND tỉnh đầu tư tại Quyết định số 4855/QĐ-UBND ngày 17/12/2004 với tổng mức đầu tư 27,5 tỷ đồng từ nguồn vốn JICA (Nhật Bản) và đối ứng ngân sách tỉnh, giao UBND huyện Quế Phong làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2010, trong quá trình triển khai thực hiện dự án có 135 hộ dân bị ảnh hưởng phải đền bù GPMB với tổng kinh phí 1,475 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay dự án mới được bố trí GPMB 620 triệu đồng.

Trên tuyến đường, nhiều điểm đã hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: P.B
Việc đường giao thông Mường Đán - Hạnh Dịch đã hoàn thành từ năm 2010 nhưng chưa được cấp đủ kinh phí GPMB như Báo Nghệ An phản ánh là do những năm gần đây, ngân sách huyện gặp nhiều khó khăn, nguồn thu trên địa bàn thấp không đủ cân đối chi, nguồn ngân sách chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, nhiệm vụ đột xuất, dịch bệnh... nên chưa bố trí kịp thời kinh phí GPMB để chi trả cho nhân dân. 

Tuy nhiên cuối năm 2018, UBND huyện đã tiết kiệm triệt để các khoản chi để ưu tiên hỗ trợ chi GPMB và ngày 28/12/2018 đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc giải quyết kinh phí ngân sách năm 2018 để hỗ trợ chi trả GPMB dự án Đường giao thông Hạnh Dịch - Mường Đán, số tiền 855.745.000 đồng. Hiện nay, UBND huyện Quế Phong đã chỉ đạo Hội đồng GPMB tiến hành các thủ rút nguồn để chi trả cho nhân dân./.