#đại dịch

43 kết quả

Nhiều địa phương ở Nghệ An đã xây dựng được phong trào thể thao bài bản với mục đích đầu tiên đó là nâng cao sức khỏe cho người dân, chiến thắng đại dịch. Ngoài ra thể thao cơ sở được phát triển cũng là điều kiện để nâng cao thành tích khi tham gia các gi

Thể thao Nghệ An trở lại mạnh mẽ sau đại dịch

(Baonghean.vn) - Thời điểm này mọi hoạt động dường như đã trở lại trạng thái "bình thường mới". Thể thao Nghệ An cũng đang dần thích ứng và khôi phục mạnh mẽ sau đại dịch. Các giải đấu chuyên và không chuyên được hưởng ứng rộng khắp ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh.
cc

Quỹ vaccine Covid-19 sẽ mang lại giá trị mới cho chiến lược ứng phó đại dịch

Việc Chính phủ quản lý và sử dụng công bằng, hiệu quả nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp tư nhân sẽ mang lại giá trị mới cho chiến lược ứng phó với Covid-19. Chính sự đoàn kết này sẽ giúp Việt Nam chấm dứt đại dịch. Hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là một ví dụ cho cách tiếp cận toàn dân trong việc kết thúc đại dịch.