Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở GTVT xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá, tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Sáng 14/5, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2015.

a

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả toàn diện

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối diện với khó khăn chung của nền kinh tế, sự biến động của thời tiết thiên tai, sự tăng nhanh của phương tiện vận tải đường bộ…

Được sự quan tâm của bộ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã đoàn kết, phân cấp rõ trong điều hành và quyết tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sự thay đổi bộ mặt ngành giao thông trong nhiệm kỳ rất lớn.

Giá trị sản lượng thực hiện các công trình do Sở làm chủ đầu tư trong nhiệm kỳ đạt 4.232 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh Thanh Lê

Nổi bật, trong nhiệm kỳ đã hoàn thành đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 645 km các tuyến quốc lộ, 100 km đường tỉnh, 6.400 km đường giao thông nông thôn và các tuyến đường khác.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng như: Cầu Yên Xuân qua sông Lam; 2 cầu vượt đường sắt; Đường Tây Nghệ An giai đoạn 2 (QL16), Châu Thôn – Tân Xuân (giai đoạn 2); đường nối QL1 - Hoàng Mai - Thái Hòa (QL48D), đường nối đường N5 - Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương) (QL7C), cầu Hiếu 2, 111 cầu dân sinh; các bến xe Bắc Vinh, Miền Trung, phía Đông thành phố Vinh,…

Đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT trình bày báo cáo chính trị
Đồng chí Nguyễn Hữu An - Phó Giám đốc Sở GTVT trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Thanh Lê

Đơn vị đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, cơ chế nhằm tăng cường, tranh thủ huy động vốn, thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và kiểm định cơ giới phương tiện đường bộ.

Báo cáo đã chỉ rõ những kết quả nổi bật công tác quản lý vận tải, công tác an toàn giao thông, sự đột phá trong thu hút đầu tư nhiều dự án công trình có tính chất trọng điểm đặc biệt. Các giá trị đều tăng nhanh so với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quyết tâm đổi mới, là một trong những đơn vị đi đầu trong tỉnh về thưc hiện tốt cải cách hành chính.

Các đảng viên biểu
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cũng có những chuyển biến tích cực. Trong từng thời gian cụ thể Đảng ủy đã xác định nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, nhất là những nhiệm vụ khó, những chương trình trọng yếu.

Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nền nếp, sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, cấp ủy mang tính toàn diên hơn. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW4 và các quy định nêu gương bước đầu đạt kết quả tốt.

Triển khai kế hoạch giúp đỡ xã Keng Đu (Kỳ Sơn) với nhiều cách làm hay, có hiệu quả. Công tác tổ chức và cán bộ có nhiều chuyển tích cực, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị dần đi vào chiều sâu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối và quá trình phát triển của tỉnh nhà.

Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là, Đảng bộ cần bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Sở và sắp tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, để khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chương trình, đề án về phát triển hạ tầng giao thông.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát huy hơn nữa trách nhiệm trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút ngoại lực đầu tư phát triển. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, đảm bảo cho sự phát triển trên các lĩnh vực đúng định hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

Cấp ủy Đảng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên đánh giá trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên.

Đi cùng với đó là quyết liệt lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, cần đẩy mạnh bộ thủ tục cấp độ 4, ứng dụng những công nghệ mới trong quản lý và điều hành, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với  thực hiện Chỉ thị  05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), kịp thời chỉ ra những việc cần khắc phục.

Xác định là đơn vị điểm trong thực hiện các quy định nêu gương, Đảng bộ cần quan tâm xây dựng gương điển hình, trước hết là những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, chủ chốt. Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, phương pháp hoạt động trong sinh hoạt Đảng.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh bày tỏ tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải sẽ phát huy tốt truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; thực hiện bầu trực tiếp đồng chí Bí thư tại Đại hội; đồng chí Hoàng Phú Hiền –  Giám đốc Sở GTVT tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở GVTT.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2015 gồm 5 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Từ kết quả trên, nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ Sở GTVT xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá:

 1-Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hạnh chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2- Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ.

3- Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tin mới

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

Tiếng Nghệ: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

(Baonghean.vn) - Sinh thời, nhà thơ Tản Đà từng nhận xét thơ Hồ Xuân Hương: “Thật là tinh quái; những câu hay đọc lên đến ghê người. Người ta thường có câu: “Thi trung hữu hoạ”, nghĩa là “Trong thơ có vẻ”. Như thơ Xuân Hương thì lại là “Thi trung hữu quỷ”, tức “Trong thơ có quỷ”. 
Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Giới nghệ sĩ Hà Nội đang háo hức chuẩn bị đi dự đám cưới của Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng 2019 Lương Hải Yến sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang). Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ và tò mò về chú rể vì nhân vật này "vừa lạ, vừa quen".
Dân vận khéo, sáng bản làng

Dân vận khéo, sáng bản làng

(Baonghean.vn) - Là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90% dân số. Những năm qua, huyện Quế Phong đã áp dụng nhiều giải pháp “dân vận khéo”, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở thôn bản.
Nước mắm Cửa Lò.

Những thức quà hấp dẫn ở miền quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bên cạnh những điểm đến và món ăn hấp dẫn, du khách đến với Nghệ An còn có dịp mua những thứ quà tặng mang đậm bản sắc của miền “Gió Lào cát trắng”, đảm bảo khi đã thưởng thức sẽ mong có dịp trở lại vùng quê bên dòng Lam giang.
Nặng lòng với con chữ vùng cao

Nặng lòng với con chữ vùng cao

(Baonghean.vn) -  Phà Nọi trong tiếng Thái nghĩa là “lèn nhỏ” thế nhưng, bản nghèo nơi xã biên giới Đoọc Mạy của huyện miền núi cao Kỳ Sơn này gần như biệt lập với thế giới bên ngoài bằng những vách đá dựng đứng, những dãy núi quanh năm mây phủ. 
Gia đình vợ chồng anh chị Trần Khánh Dương - Võ Thị Lương luôn yêu thương, tràn ngập tiếng cười. Ảnh: Thành Chung

Những người vượt lên nghịch cảnh

(Baonghean.vn) - Ở tỉnh Nghệ An, hiện nay có rất nhiều tấm gương sáng là người khuyết tật đã cố gắng vượt qua khó khăn của bản thân, vươn lên phát triển, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Truyện ngắn: Dì Lương

Truyện ngắn: Dì Lương

(Baonghean.vn) - Một ngày, khi tôi vừa tan học, bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy dì Lương đang mua đống vỏ hộp ở quán tạp hóa ngay sát đó. Bỗng trong tôi dâng lên cảm giác xấu hổ với bạn bè. Khi dì gọi với theo, tôi quay mặt lại và nhìn dì bằng ánh mắt lạnh băng...
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam

(Baonghean.vn) - Liên quan đến Chuyên án “Buôn bán và tàng trữ hàng cấm” bằng xe khách với số lượng 3,5 tạ pháo nổ, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Sỹ Vinh, trú tại huyện Diễn Châu về hành vi buôn bán pháo nổ.
Nâng cao nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Nâng cao nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, Sở Tư pháp  tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị...
‘Khấp khởi’ vụ đông

‘Khấp khởi’ vụ đông

(Baonghean.vn) - Tiềm năng đất đai và khả năng lao động của nông dân hiện nay có thể làm ra nhiều sản phẩm trong vụ đông “khó tính”. Nhưng, cái cốt lõi là đầu ra sản phẩm chưa được giải quyết triệt để, khiến cho niềm vui về những thành công của sản xuất vụ đông chỉ “khấp khởi”.
Nga - Trung tăng cường quan hệ đối tác quân sự trước hành động của NATO ở châu Á - Thái Bình Dương

Nga - Trung tăng cường quan hệ đối tác quân sự trước hành động của NATO ở châu Á - Thái Bình Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 1/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng hành động của NATO và các nước châu Âu đang tạo ra tình hình bùng nổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và để đáp lại, Nga và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác quân sự và tổ chức các cuộc tập trận chung.