Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thanh Lê 08/05/2020 18:07

(Baonghean.vn) - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao.

Chiều 8/5, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cơ quan chuyên môn phát huy cao nhất chức năng, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác nội vụ; tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác nội vụ.

Tham mưu thực hiện và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trong lĩnh vực nội vụ đạt kết quả cao và toàn diện.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước các cấp thường xuyên được quan tâm. Công tác quản lý biên chế ngày càng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của cấp trên và công khai, minh bạch.

Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, HĐND các cấp xã, huyện, tỉnh đã thông qua Nghị quyết, trình Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương thông qua.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức. Rà soát đôn đốc, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Hiện đại hóa cơ quan, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Công tác thi đua khen thưởng, quản lý nhà nước về tôn giáo, văn thư lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt.

Đảng bộ và cơ quan không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nề nếp, có chất lượng, thiết thực, hình thức đa dạng phong phú.

Đoàn kết trong Đảng bộ được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, vị thế ngày càng được nâng cao. Hàng năm Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội cấp trên, đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới để tiếp tục lãnh đạo ngành Nội vụ tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao là “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”.

Chú trọng tham mưu làm tốt công tác cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo hướng tinh giản biên chế, gắn với vị trí việc làm phù hợp.

Tiếp tục quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên của ngành nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy Sở Nội vụ khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thanh Lê
Đảng ủy Sở Nội vụ khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thanh Lê
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa XVIII gồm 6 đồng chí; đồng chí Lê Đình Lý được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO