#đài tưởng niệm

9 kết quả

Hoạt động nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hoạt động nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(Baonghean.vn) - Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2017; Phân công trình Nghị định về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan; Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại;Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2016;... là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tuần qua.