#dán tem

15 kết quả

Những loại phí khi đi đăng kiểm ô tô người dân cần nộp

Những loại phí khi đi đăng kiểm ô tô người dân cần nộp

Khi đưa xe đi đăng kiểm, chủ phương tiện sẽ phải trả phí bao gồm: Phí dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam có những hướng dẫn để người dân biết các thủ tục và lệ phí phải nộp khi đi đăng kiểm.
dán tem truy xuất nguồn gốc cam Vinh

Hơn 234 nghìn quả cam được dán tem truy xuất nguồn gốc cam Vinh

(Baonghean.vn) - Năm đầu tiên Nghệ An thực hiện dán tem truy xuất điện tử nguồn gốc cam Vinh, đã có hơn 234 nghìn chiếc tem đã được 10 đơn vị sản xuất cam trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ đăng ký với Sở Khoa học - Công nghệ in. Với số lượng tem đó, tương đương với hơn 234 nghìn quả cam được dán tem truy xuất điện tử nguồn gốc cam Vinh.
Loạn thị trường tem cam

Loạn thị trường tem cam

(Baonghean)- Ăn theo việc dán tem truy xuất nguồn gốc cam Vinh, trên thị trường, các loại tem với đủ mẫu mã, thương hiệu khác nhau cũng xuất hiện khiến người tiêu dùng không thể phân biệt.
Cam Vinh chính thức được dán tem truy xuất điện tử

Cam Vinh chính thức được dán tem truy xuất điện tử

(Baonghean.vn) - Ngày 8/11, tại vùng trồng cam huyện Quỳ Hợp, Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp với Hội cam Vinh chính thức in và dán tem truy xuất điện từ nguồn gốc cam Vinh cho một số tổ chức, cá nhân sản xuất cam trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.
Ai sẽ quản lý dán tem điện tử cam Vinh?

Ai sẽ quản lý dán tem điện tử cam Vinh?

(Baonghean.vn) - Dự kiến, tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh được chia làm 2 phần, một phần in logo cam Vinh, một phần là mã truy xuất. Sở Khoa học và Công nghệ quản lý tem trên 3 phương diện: Số lượng, phôi và thời hạn.
Ai sẽ quản lý tem dán điện tử cam Vinh?

Ai sẽ quản lý tem dán điện tử cam Vinh?

(Baonghean.vn) - Dự kiến, tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh được chia làm 2 phần, một phần in logo cam Vinh, một phần là mã truy xuất. Sở khoa học - Công nghệ quản lý tem trên 3 phương diện: Số lượng, phôi và thời hạn.
Ai sẽ quản lý việc dán tem điện tử cam Vinh?

Ai sẽ quản lý việc dán tem điện tử cam Vinh?

(Baonghean.vn) - Dự kiến, tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh được chia làm 2 phần, một phần in logo cam Vinh, một phần là mã truy xuất. Sở khoa học - Công nghệ quản lý tem trên 3 phương diện: Số lượng, phôi và thời hạn.
Cam Vinh sẽ được dán tem điện tử

Cam Vinh sẽ được dán tem điện tử

(Baonghean) - Cam Vinh sẽ được dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc trên từng quả và ngoài thùng hàng, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm chính gốc. Đây là nội dung quan trọng sẽ được bàn bạc tại Đại hội cam Vinh tổ chức trong tháng 10 này.