Đảng bộ Hưng Nguyên tuyên dương điển hình 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'

(Baonghean.vn) - Đảng bộ Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2016 và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ huyện Hưng Nguyên đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận và đã tạo ra nhiều nét mới trong tư tưởng của các cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức nghiên cứu học tập các chuyên đề được thực hiện ở huyện và cơ sở theo đúng kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học tập chuyên đề của khối cơ quan đạt 97%, khối nông thôn đạt 97%, khối lực lượng vũ trang đạt 100%.

Khen thưởng các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, xuất hiện  nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Các đơn vị từng bước bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp ngành nghề, địa bàn, môi trường, …Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm vào cuộc một cách đồng bộ. Toàn huyện đã biểu dương khen thưởng195 tập thể và 320 cá nhân tiêu biểu.

Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo như: phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” của Hội phụ nữ; mô hình “Ngày thứ 3 nhân ái” của Đoàn Thanh niên;  giúp đỡ người nghèo như: phong trào “mỗi tổ chức, mỗi cơ quan gắn với một địa chỉ nhân đạo”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết ...

Dịp này, Huyện ủy Hưng Nguyên khen thưởng 16 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

                                                 Hoài Thanh

                                             Đài Hưng Nguyên