Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020

(Baonghean.vn) - Trong ngày 23 và 24/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch công chức tại cơ quan Đảng ủy Khối năm 2020.

Việc kiểm tra, sát hạch công chức được tiến hành theo Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối làm Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch cùng các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc kỳ sát hạch. Ảnh Quốc Đạt

Dự kỳ kiểm tra, sát hạch là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban, cán bộ, công chức công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối. Cán bộ, công chức được kiểm tra, sát hạch qua 3 phần, bao gồm:(1) thi trắc nghiệm kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng; (2) giải quyết một tình huống, công việc thực tế gắn với vị trí việc làm, chức trách nhiệm vụ được giao; (3) viết đề cương và bảo vệ đề cương đề án, chương trình, kế hoạch… phù hợp với vị trí việc làm.

Qua kiểm tra, sát hạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ cơ quan, thể hiện khả năng trình độ theo vị trí việc làm của từng chức danh; có khả năng xử lý các tình huống đặt ra.

Cán bộ Khối CCQ tỉnh tham gia phần thi xử lý tình huống. Ảnh Quốc Đạt

Kỳ kiểm tra, sát hạch phản ánh tốt khả năng phối hợp trong xử lý công việc, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin, đặc biệt là việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án có tính thực tiễn cao và có khả năng triển khai trong thực tiễn, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX đề ra.

Kết quả kiểm tra, sát hạnh 100% cán bộ, công chức tham gia đạt yêu cầu.