Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị và phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm tại đại hội, các đại biểu đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở đề án nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị và được đại hội thống nhất về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 37 đồng chí, trong đó bầu trực tiếp tại đại hội là 36 đồng chí (khuyết 1); các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX đã bầu các đồng chí: Phạm Quốc Việt và Lê Phạm Hùng giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Phan Hữu Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025:

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025: